Internasjonal Dame-og Herretrim

Søknadssammendrag

Bakgrunn

Mange som kommer til Norge som flyktninger har aldri hatt muligheten til å lære å svømme. Noen har hatt traumatisk opplevelser i forhold til vann under flukten hit. Også en del arbeidsinnvandrere kommer til oss uten svømmeferdigheter. Tradisjonelt har det vært lite samarbeid i Fet kommune mellom frivillig organisasjoner for å nå ut til disse gruppene. Det har til og med skortet på samarbeid mellom de offentlige aktørene. Det frivillige og det offentlige jobber sjeldent sammen. I tillegg ser vi at selv gode prosjekter sliter med å komme over i en permanent driftsfase.

Målsetting

Lære opptil 70 kvinner, menn og barn fra målgruppa å svømme og starte et aktivt liv for god helse. Bidra til inkludering og integrering. Bygge permanent tilbud til gruppene. Vise hvordan bredt samarbeid mellom frivillige og offentlige aktører kan brukes til å løse oppgaver i samfunnet vårt.

Målgruppe

Nylig ankomne flyktninger som ikke kan svømme. Bidrag til integrering krever deltagelse fra ikke-vestlige innvandrere, vestlige innvandrere og etniske norske.

Antall personer i målgruppen

70

Beskrivelse av gjennomføring

Gjennom et unikt samarbeid tar prosjektet ”Internasjonal Dame- og Herretrim” mål av seg til å drive svømmeopplæring, tilby trim og trening i vann og samtidig være en inkluderings- og integreringsarena i Fet kommune på permanent basis. Svømmeklubben samler i prosjektet innsats fra Røde Kors, Sykehjemsforeningen, Flykningekoordinatorene, Innføringsklassen, Frivilligsentralen, Folkehelsekoordinatoren og Frisklivskoordinatoren i kommunen.

Fremdriftsplan

År 1: Utvikle det brede samarbeidet og etablere gruppene År 2: Videreutvikle det brede samarbeidet, rekruttere nye deltagere, beholde deltagere som har lært å svømme År 3: Forberede overgang til permanent drift, rekruttere nye deltagere, beholde deltagere som har lært å svømme

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

InternasjonalDameOgHerretrim.pdf

Prosjektleder/forsker

Roar A. Olsen

Detaljer
Program
Helse høst (2016)
Prosjektnavn
Internasjonal Dame-og Herretrim
Organisasjon
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Beløp Bevilget
2017: kr 165 000, 2018: kr 175 000, 2019: kr 195 000
Startdato
01.01.2017
Sluttdato
31.12.2019
Status
Under gjennomføring