Jobbkoden

Søknadssammendrag

Jobbkoden er en digital møteplass og mestringsarena for arbeidsledige fra hele landet. Den økende arbeidsledigheten som har oppstått grunnet pandemien, gir ett stort behov for tilbud til jobbsøkere. Det varsles at helseutfordringene hos gruppen øker markant jo lenger en er ledig.

Det er et stort behov hos mange ledige å få bistand tidlig i prosessen når en står utenfor arbeid. Det er også behov for å møte andre i samme situasjon, på en smittverntrygg måte. Vi i Fretex Pluss er i kontakt med mange arbeidssøkere som etterlyser tilbud i den første fasen av ledighet. I samarbeid med Rådet for psykisk helse har vi utviklet ett innovativt nasjonalt prosjekt, der vi tilbyr webinar og digital undervisning i store og mindre grupper. Da mange ikke har erfaring med frivillig arbeid, vil vi også å bruke denne muligheten til å informere om og øke kompetansen til arbeidsledige rundt frivillig arbeid som arena.

I tillegg til å gi arbeidsledige kompetanse om jobbsøk, nettverk og mestringsaktiviteter, vil de psykiske belastningene som mange opplever i perioder med ledighet også være ett tema. Slik kan dette normaliseres og hver enkelt kan få innblikk i gode strategier for å mestre egen situasjon. Kort sagt, oppleve mer mestringsfølelse og bedre livskvalitet for hver enkelt. Jobbkoden skal handle om å ta kontroll over eget liv og valg.

Første webinar vil arrangeres i mai måned, mindre grupper vil ha oppstart fortløpende. I løpet av perioden vil det arrangeres 10 store webinarer og 20 mindre grupper, hver med varighet på 3 timer pr. gang. Vi vil også jobbe aktivt for å knytte til oss flere frivillige organisasjoner som skal informere om eget tilbud og muligheter for de som ønsker å bidra med arbeidskraft og engasjement.

Prosjektleder/forsker

Kristine Wold Andersen

Detaljer
Program
Stimuleringsprogram for helsefrivilligheten
Prosjektnavn
Jobbkoden
Organisasjon
Rådet for psykisk helse
Beløp Bevilget
Kr 700.000
Startdato
19.04.2021