Jublende funksjonshemmede

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Klatring er og har vært lite tilpasset til fysisk funksjonshemmede

Klatring er og har vært lite tilpasset til fysisk funksjonshemmede. Per i dag er det få eller ingen tilbud for denne gruppen til å delta i klatre aktiviteten. Det er etterspørsel etter en organisert klatreaktivitet. NKF ønsker å tilby klatring som aktivitetstilbud tilpasset den enkeltes forutsetninger, ønsker og behov.

 

Målet med prosjektet er at lokale klubber skal se positivt på å integrere andre brukergrupper som funksjonshemmede inn i klatreaktivitet. Men for å få dette til må man avmystifisere klatring for personer med funksjonshemminger. Målet er også å kunne gi funksjonshemmede nye utfordringer og mestringsopplevelser gjennom klatring.

 

Prosjektet vart gjennomført sammen med Oslo Idrettskrets og Kolsås Klatreklubb. Det ble satt ned en prosjektgruppe bestående av integreringskonsulent, idrettspedagog, personer med instruktørutdanning innen klatring og personer fra styret i Kolsås KK. Prosjektet var gjennomført i henhold til prosjektplan en gruppe i alder 12-20. Gruppen har bestått av åtte deltakere der samtlige har vist store fremskritt. Noen utfordringer møtte vi underveis, klatring for funksjonshemmede var nytt for oss og det var mye som skulle tilpasses. Klatreanlegget var tilpasset gode klatrere, så her var det mye å ta tak i. Mange nye, store og fargerike grep måtte kjøpes inn, samt tilpasset utstyr som seler og sko. Deltakerne har vist store fremskritt i bevegelse, flere har fått bedre styring på sine bevegelser etter at de begynte å klatre, noe som for noen har vært med å gjort bevegelser i hverdagen enklere. Vi har nå fått en etablert gruppe og en etablert instruktørstab som er trygge på det arbeidet de gjør for de funksjonshemmede. I begynnelsen var det litt vanskelig å vite hva og hvordan man tilrettelegger og hva man skal ta hensyn til ved de ulike typer funksjonshemminger.

 

Prosjektet fortsatte i 2003 med midler fra Helse og Rehabilitering. Deltakerne har i 2003 tatt sikringskurs og mange av deltagerne og støttekontakter / foreldre kan nå sikre. Det har også vært en motivasjonskveld for hele gruppa ute på Greibanen og julebord for denne gruppa. Deltakerne i prosjektet er i dag medlemmer i Kolsås KK, de klatrer i vanlig åpningstid og er en del av fellesskapet. De klatrer hver tirsdag i 2004 mot 50 kr per gang (på lik linje med andre medlemmer), klubben stiller med instruktører og utstyr.

 

NRK TV har også vært på besøk og innslaget kommer på Norge rundt i 2004.

Prosjektleder/forsker

Siri Drageset

Detaljer
Program
Rehabilitering (2002)
Prosjektnavn
Jublende funksjonshemmede
Organisasjon
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Beløp Bevilget
2003: kr 70 000
Startdato
01.01.2003
Sluttdato
31.12.2003
Status
Avsluttet