Klart det går Telemark

I samarbeid med

Søknadssammendrag

BAKGRUNN OG FORUTSETNINGER FOR PROSJEKTET
Telemark Turistforening og DNT ønsker å gi så mange som mulig naturopplevelser for livet . NRK-programmet «Ingen Grenser»

fikk

mange til å se nye muligheter og utfordret både funksjonshemmedes og funksjonsfriskes oppfatninger om hva som er mulig. Dette er i tråd med DNT`s satsing og fokus på integrering nasjonalt.
TTF ønsker å videreføre, videreutvikle eksisterende tiltak og tilrettelegging fra prosjektet «En tur for alle». Dette var et pilotprosjekt TTF startet opp i mai 2011.

Målsettinga var som ledd i vår folkehelsesatsing å få tak i mennesker som er underrepresentert i friluftslivet. Erfaringer er gjort, kontakter er knyttet og arbeidet har fått gode tilbakemeldinger, med det som bakgrunn ønsker vi spisse prosjektet mot funksjonshemmede.
MÅLSETTING
Hovedmål: Vi ønsker å motivere og inspirere til at mennesker med funksjonsnedsettelser blir glad i friluftsliv og at de ønsker å drive med dette på egen hånd.
Delmål 1: Ønsker å legge til rette og organisere et lavterskeltilbud, med fokus på tilgjengelighet, sosial møteplass, naturopplevelser og mestring.
Delmål 2: Ønsker å bygge erfaring, trygghet og kompetanse til større utfordringer og mestringsopplevelser.
Delmål 3: På sikt håper vi at denne erfaringskompetansen i friluftslivaktivitet vil føre til større og bredere integrering og delaktighet i alle våre tilbud.
MÅLGRUPPE
Mennesker med ulike funksjonsnedsettelser, og deres familie og kjente.

FRAMDRIFTSPLAN
Prosjektet skal gå over en 2-årsperiode og vil lansere og videreutvikle aktivitetstilbud innenfor disse kategoriene:
1)Lavterskeltilbud i nærområdene, turer og enkelt friluftsliv med utgangspunkt i allerede eksisterende tilbud i nærområdene. Vi ønsker spesielt å utvikle turpost tilbudet «Ti-Topper`n», for funksjonshemmede. tilbudet er gratis for å ha en så lav inngangsterskel som mulig. Vårt fokus er å øke motivasjon og tilgjengelighet til aktivitetsarenaer uavhengig av funksjonalitet og økonomiske ressurser.
2)Introduksjon i kano/kajakkpadling
Det å lære og mestre nye ting gir ekstra påfyll og livsglede for mange mennesker. Litt avhengig av funksjonsnedsettelsen er kanopadling

en fin og til dels lite energikrevende måte å komme til steder en ellers ikke ville hatt tilgjengelig.
3) Aktivitetshelg
Tur til Kalhovd Turisthytte. betjent DNT-hytte tilrettelagt for funksjonshemmede i 2011.


ORGANISERING
Prosjekt er 2 årig med prosjektleder i 50% stilling. Stillinga er underlagt TTF der det er bygd opp et sterkt faglig miljø som styrker prosjektets friluftsfaglige kompetanse. Det er frivilligheten som skal drive prosjektet, prosjektleders rolle er som koordinator, inspirator og motivator.
PROSJEKTETS BETYDNING
Natur og friluftslivopplevelser har stor betydning for folks helse og livskvalitet, prosjektet vil senke terskelen og øke tilgjengeligheten til naturopplevelser for funksjonshemmede. det vil gi økt inspirasjon og motivasjon til å se muligheten til å drive med friluftsliv i en eller annen form på egen hånd.
http://www.youtube.com/watch?v=7wuXzplGztg&feature=youtu.be
PROSJEKTPLAN/GJENNOMFØRING
1.ÅR :
Fokus aktiviteter: Nærmiljøturer, aktivitetsdager med vekt på enkelt friluftsliv
Organiseres som 1 dags aktivitet og 1 ettermiddag/kveldsaktivitet i måneden.
– Etablering av ressursgruppe
– Rekruttering av ledsagere og turledere
– Rekruttering av deltagere
– Planlegging av turene, sted og innhold
– Gjennomføring av turer
– Evaluering og rapportering

2.ÅR :
Fokus aktiviteter: Videreføring av nærmiljøturer inkludert aktivitetsdager med fokus på kano kursing og korte kanoturer.

Aktivitetsopphold på Kalhovd Turisthytte
– Møter i ressursgruppa
– Rekruttering av ledsagere og turledere
– Rekruttering av deltagere
– Planlegging av nærmiljøturer og aktivitetsdager.
– Planlegging av aktivitetshelg på Kalhovd(Base Camp Kalhovd) august/september
– Samling for deltagere, ledsagere og turledere for informasjon, kartlegging av behov av hjelpe

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport Klart det går 2016.pdf

Prosjektleder/forsker

Sissel Mogard

Detaljer
Program
Forebygging (2013)
Prosjektnavn
Klart det går Telemark
Organisasjon
Den Norske Turistforening
Beløp Bevilget
2014: kr 215 000, 2015: kr 230 000
Startdato
01.01.2014
Sluttdato
31.12.2015
Status
Avsluttet