Kom nærmere

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Bakgrunn

Rundt 14 % av henvendelsene til ROS kommer fra pårørende. Mange tar kontakt for å få utløp for tanker og følelser, eller ønsker informasjon og råd om hvordan de kan håndtere situasjonen. Å bli frisk kan ta tid, og pårørende spiller en viktig rolle i denne prosessen. Likevel finnes det få informasjons- og hjelpetilbud til dem som står nær personer med en spiseforstyrrelse. I ROS sin brukerundersøkelse fra 2018 oppga 16 % av respondentene at de var pårørende. Flere og lettere tilgjengelige tilbud til pårørende blir etterspurt i undersøkelsen. Dette ønsker ROS å imøtekomme med «Kom nærmere».

Målsetting

Mål for prosjektet er å gi pårørende informasjon, innsikt og håp, og slik ruste dem for sin viktige rolle som støttespillere.

Målgruppe

Primærmålgruppen er alle som er pårørende til noen med en spiseforstyrrelse. Sekundærmålgruppen er selv berørte og helsepersonell som ønsker mer informasjon.

Antall personer i målgruppen

565000

Beskrivelse av gjennomføring

Ved oppstart vil vi utarbeide en spørreundersøkelse til pårørende for å kartlegge deres ønsker og behov når det gjelder informasjonstilbud. Denne innsikten vil vi ta med oss i innholdsproduksjonen til «Kom Nærmere». Læringsprogrammet vil deles inn i hovedemner med tilhørende undertemaer. Til hvert emne vil det lages videointervjuer, tekstbasert informasjon og refleksjonsspørsmål. Rekruttering av intervjuobjekter vil skje via utlysninger på nettside og i sosiale medier, samt ROS sitt eksisterende nettverk. ROS ønsker å intervjue personer som har egenerfaring med ulike sykdomsuttrykk, i tillegg til personer med pårørendeerfaring i ulike roller. Det er viktig at de ulike uttrykkene en spiseforstyrrelse kan ha, blir likeverdig representert. Videointervjuene vil ledes og ROS og filmes og redigeres av Smau media. Web-løsningen til «Kom Nærmere» vil utvikles og designes av Inpercepta. En gruppe på 5-7 erfarne brukere med egen- og pårørendeerfaring vil inviteres til å brukerteste læringsprogrammet i utviklingsfasen. «Kom Nærmere» vil lanseres med et åpent kveldsarrangement og løpende promoteres i ROS sine kanaler. Prosjektet vil evalueres i sin helhet, med en oppsummering av brukernes tilbakemeldinger.

Fremdriftsplan

Januar-februar 2020: Utforme og gjennomføre spørreundersøkelse blant pårørende, rekruttere intervjuobjekter Mars-juli 2020: Innholdsproduksjon, filming og redigering, utvikling og design av web-løsning August 2020: Brukertesting September 2020: Promotering og lansering Oktober-desember 2020: Evaluering

Prosjektleder/forsker

Nina Kvamsdal Hvidsten

Detaljer
Program
Helse høst (2019)
Prosjektnavn
Kom nærmere
Organisasjon
Rådgivning om Spiseforstyrrelser
Beløp Bevilget
2020: kr 860 000
Startdato
07.01.2020
Sluttdato
01.05.2021
Status
Under gjennomføring