Kreativ formidling av livshistorier

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Bakgrunn:
I følge kreftforeningen opplever ca 15000 barn at en av deres foreldre får kreft. Og 800 barn og unge opplever at mor eller far dør av kreft. Kreftforeningen har over flere år støttet arbeidet som resulterte i utformingen av Helsepersonelloven og Spesialisthelsetjenesteloven.
Barn og Ungdom har rett til informasjon, omsorg og nødvendig helsehjelp i skole og sykehus.
Ungdom sompårørende har få tolbud tilrettelagt dem.
Det viser seg at støtte til bearbeidelse av traumer og bekymringer for ungdom som er pårørende

gir gir styrke til positiv utvikling. Ungdom i traume eller sorg som ikke får bearbeidet opplever ikke samme grad av vekst og mestring.

Målgruppe:
Den primære målgruppå er deltagere i Treffpunkt for ungdom i alderen 15 ? 25 år. Treffpunkt er et av kreftforeningens tilbud til barn og unge som pårørende. Den utvidete målgruppa blir andre ungdommer som får tilgang til produktet via internett o.l.

Målsetting:
Prosjektets hensikt er å gi ungdommene en mulighet til å formidle sine livshistorier på en kreativ, inkluderende og innovativ måte, gjennom animasjon og dukketeater. Det skal være en støttende prosess for deres egen refleksjon og forståelse. At ungdommene kan dele sine historier med ?likemen?, og utvikle samhandling og kommunikasjon fra sitt eget ståsted.

Ungdommene lager filmer av sine historier, og disse legges direkte ut på relevante nettkanaler. I tillegg vil det lages et opplag av DVD-er av filmene som kan distribueres der det er ønsker og behov.

Gjennomføring:
Ungdommene i dette prosjektet vil fokusere på historiefortelling og arketyper som verktøy for sitt uttrykk. De vil ikke selv bli vist personlig på film, men bruke egne historier og selvlagde rollefigurer til å formidle sine historier.

Størsteparten av gjennomførelsen skjer ved deltagelse på Treffpunkt-møtene. Ungdommene vil i fase 1 og 2 utforske temaet om historiefortelling og forming av egne historier og dukker osv. De vil få støtte fra innleide historiefortellere, dukkemakere og animatører. I produksjonsfasen vil de få støtte av animatører og filmskapere. Prosjektets plan er å samarbeide i denne fasen med studenter fra for eksempel Norsk institutt for Scene og Studio. Til animsajon vil det tas i bruk et profesjonelt filmstudio, og ungdommene vil være med på dette. Det er også muligheter for at de kan observere deler av redigeringen osv, selv om dette vil bli overlatt til en regissør. Filmene vil bli lagt ut på relevante nettsteder. En dvd vil bli produsert i markedsførings øyemed.

Betydning:
Ungdom som er pårørende har behov for å forstå sammenhenger, og å oppleve at de blir sett og inkludert og at de er viktige personer som kan bidra i sitt nettverk.
De vil bruke kreativt uttrykk som verktøy for å sette ord på og gi form på deres følelser i en vanskelig fase i livet. Dette kan gi dem muligheten til å oppdage nye sider av seg selv og sitt følelsesliv, og øke deres styrke til egenmobilisering og mestring. Støtten til traume- og sorgbearbeidelse, kan gi større stabilitet og trygghet i deres daglige liv.
Samhold og samarbeid i gruppa vil være støttende. Samhandling med likemenn gir støtte i en fase hvor det er godt ha andre i lignende situasjon i sitt nettverk. Sammen vil de skape en ressurs i det å kommunisere om hvordan det oppleves å være pårørende til kreftrammede.

Elementer av prosessen kan videreføres i at det brukes som mal i Treffpunkt på Landsdekkende basis. Filmene kan bli en ressurs for foreldre, skoler og andre relevante organisasjoner og vil kunne bli en ressurs i Kreftforeningens forelesnings-, og undervisningsmateriell.
Fra arbeidet med film kan prosjektet også utvides til å omfatte teater -forestillinger eller dukketeater-forestillinger.

Fremdriftsplan:
Fase 1: Jan- Feb 2011
Etableringsfase, introduksjon og research, inspirasjon fra forestillinger, fortellinger og filmer.

Fase 2: Mar? Jun 2011
Kreativ utforming av dukker og animering. Utvikle historiene

Fase 3: Aug- Okt 2011
Produksjon: Gjøre ferdig historiene, regissere og produsere filmer. Produksjon av DVD.

Fase 4:

Okt- Nov 2011
Markedsføring og lansering.Fase 5: Des 2011
Evaluering og avslutning.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport_2010_3_0120.pdf

Sluttrapportsammendrag

Bakgrunn: Støtte til bearbeidelse av traumer og bekymringer for pårørende barn og ungdom gir dem et sterkere ståsted til positiv utvikling.
Målsetting: Å gi deltagere i prosjektet en mulighet til å formidle sine livserfaringer på en kreativ, inkluderende og innovativ måte. Å produsere dukkefilm.
Metoder: Fortelling, rollespill, lek, tegning, forming, kreativ skriving, dukkemakeri, og filmproduksjon.

Prosjektet ble drevet av Kreftforeningen gjennom Treffpunkt, som er en møteplass for barn og ungdom som har noen i familien, eller som har mistet noen med kreft. 7 deltagere fra 7 – 18 år deltok i prosjektet. De jobbet med aktuelle temaer gjennom fortellerkunst, å lage dukker og kostymer, og studerte dukkenes roller til bruk i filmen ‘Jack og Døden’. Gruppa reiste til Pirk Animasjon i Holmsbu hvor de filmet historien.
Evaluering og tilbakemeldinger som ble gjennomført fortløpende og i etterkant viser at prosjektet har vært en positiv erfaring for deltagerne. De har fått støtte i gruppesamværet, og dypere forståelse av temaer og opplevelser i deres liv.
Dukkefilmen ’Jack og Døden’ ble lansert 23.11.2011 med god mediedekning. Nærmere 100 tilbakemeldinger på Nrk Supernytt vitner om et viktig tema, og hvordan de som har sett filmen har dratt nytte av dens budskap. Dvd’en har blitt trykket i et opplag på til sammen 8000 kopier, hvorav ca 2000 filmer allerede er gitt ut.
Presentasjoner av filmen har bidratt til markedsføring av filmen og prosjektet. Kreftforeningens distrikter er ansvarlige for distribusjon videre på aktuelle arenaer. Filmen kan bestilles gratis på Kreftforeningens nettside og lastes ned fra Youtube. Den vil fortsette å være en resurs i arbeid der døden er tema – særlig knyttet til barn og ungdom i sorg og krise.

Prosjektleder/forsker

Helene C Bøhler

Detaljer
Program
Rehabilitering (2010)
Prosjektnavn
Kreativ formidling av livshistorier
Organisasjon
Kreftforeningen
Beløp Bevilget
2011: kr 400 000
Startdato
01.01.2011
Sluttdato
30.06.2012
Status
Avsluttet