Kroniske bekkensmerter, tidligere overgrep og psykisk uhelse

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Kroniske bekkensmerter er en tabubelagt lidelse som rammer kvinner og som kan ha store konsekvenser på livskvalitet, seksualliv og arbeidsevne. Vi mangler studier som kartlegger hvor hyppig norske kvinner plages, mens britiske studier tyder på at kroniske bekkensmerter er like hyppig som ryggsmerter. Hos noen er det klare kroppslige årsaker, som endometriose. Men ofte er årsakene utydelige og klinikerne blir opprådde. Skjulte årsaker som overgrep i barndom og psykologiske faktorer kan bidra til å utløse og til å opprettholde smerter, men om dette gjelder for bekkensmerter er uklart. For å unngå at kirurgene fjerner organer unødig og gjentar smertefulle inngrep, må vi få kunnskap som kan belyse årsaker til kroniske bekkensmerter. Økt samarbeid mellom primær- og spesialisthelsetjenesten vil gi mer hensiktsmessig behandling og er i tråd med Stiftelsen DAMs satsninger. Prosjektet vil falle innenfor N.K.S. sin forskningsstrategi 2018-24: Fra vugge til grav, med spesielt fokus på sårbare kvinner og seksuell og reproduktiv helse. Hovedmålet er å gi klinikeren kunnskap om skjulte årsaker til kroniske bekkensmerter slik at kvinner kan få adekvat behandling. Vi vil undersøke 1) om overgrep i barndom øker risiko for kroniske bekkensmerter 10 år senere, 2) om psykiske helseplager hos unge kvinner gir økt risiko for kroniske bekkensmerter 10 år senere, 3) hvor hyppig kroniske bekkensmerter er i en norsk befolkning, og om det er en sammenheng mellom bekkensmerter og mer utbredte smerter. Det foreligger allerede innsamlede data fra UNG-HUNT3 og HUNT3 2006-2008, samt fra HUNT4

2017-2019. Studie 1 følger ca. 1200 jenter fra UNG-HUNT3 for å se om overgrepserfaring i barndommen gir økt risiko for kroniske bekkensmerter 10 år senere (data fra HUNT4). Studie 2 følger ca. 6900 kvinner fra HUNT3 for å se om psykiske helseplager gir økt risiko for kroniske bekkensmerter 10 år senere (data fra HUNT4). Studie 1 og 2 er longitudinelle kohortstudier der vi vil bruke analyse av relativ risiko eller cox regresjon for å justere for konfunderende faktorer. Studie 3 er en tverrsnittsstudie som vil måle forekomst av kroniske bekkensmerter blant ca. 29000 voksne kvinner som deltok i HUNT4. Menstruasjonssmerter, samleiesmerter, utbredte smerter, samt psykiske symptomer vil også måles. Konfunderende faktorer som sosioøkonomiske og generelle helsedata vil inkluderes i analysene. Her vil vi bruke prevalensmål og logistisk regresjon. Vi vil også validere spørsmålet om kroniske bekkensmerter i HUNT 4 (studie 4).

Prosjektet kan belyse at det kan være mer sammensatte årsaker til kroniske bekkensmerter, som igjen kan forebygge at kirurger utfører unødige og gjentatte inngrep. Slik kunnskap vil støtte en mer biopsykososial behandlingstilnærming også for kvinner med kroniske bekkensmerter. Dette vil komme både kvinnene selv og helsetjenesten til gode, samt gi en samfunnsøkonomisk gevinst. N.K.S. har en mangeårig satsning på voldsforebyggende tiltak, og langvarige muskelskjelettlidelser.

Prosjektleder/forsker

Gunn Åshild Botnen

Detaljer
Program
Forskning (2021)
Prosjektnavn
Kroniske bekkensmerter, tidligere overgrep og psykisk uhelse
Organisasjon
Norske Kvinners Sanitetsforening
Org.ledd
NTNU, Fakultet for medisin og helsevitenskap
Beløp Bevilget
2022: kr 781 000, 2023: kr 781 000, 2024: kr 781 000
Startdato
01.03.2022
Sluttdato
31.12.2024