La oss snakke om…

Søknadssammendrag

Bakgrunn

I ungdomstiden har rusmidler størst skaderisiko, og er samtidig tidsrommet for de flestes rusdebut. Juvente, Blå Kors og UMN opplever at det er en stor etterspørsel etter faglig kvalitetssikret og oppdatert informasjon om rus og rusmidler til et format som ungdom vil benytte, og som dermed også kan fungere som supplerende materiell i skolen, fritidsklubber, konfirmantgrupper og andre rusforebyggende tiltak. En digital plattform vil være et viktig utgangspunkt for ungdommers egen orientering når det gjelder rusmidler, og vil fungere både som læringsmateriell, myteknuser og diskusjonsgrunnlag.

Målsetting

LOSO skal utvikle faglig kvalitetssikret og oppdatert informasjon om rus og rusmidler til et format som ungdom vil benytte, og som dermed også kan fungere som supplerende materiell i annen undervisning, i skolen, fritidsklubber, konfirmantgrupper og andre rusforebyggende tiltak.

Målgruppe

Målgruppen for LOSO er ungdom i aldersgruppen 13-20 år.

Antall personer i målgruppen

10000

Beskrivelse av gjennomføring

Prosjektet innebærer utvikling og produksjon av en nettbasert løsning, foreløpig under navnet ”La oss snakke om…” (LOSO), med informasjon om ulike rusmidler, både lovlige og ulovlige stoffer, som alkohol, cannabis, MDMA/ecstacy, amfetamin/metamfetamin, kokain, heroin og sopp, samt en generell del om hva rusmidler er. All informasjon som formidles skal være basert på ny forskning, og skal på en nøktern og saklig måte presentere rusmidlene, deres effekter og mulige skadevirkninger på en lettfattelig måte i en form og med en tone som ungdom forstår. Resultatet skal bli en wiki som kan leses på mobil, nettbrett og desktop, som er google-søkbar, enkel å navigere i og fristende å dele. Målet er at artiklene skal være så enkle å forstå at de også er enkle å dele. Innholdet må være enkelt tilgjengelig, både veien til siden, som eksempelvis kan skje ved bruk av en QR-kode og/eller en enkel nettadresse, og enkel å navigere på (som illustrert på bildet). Videre vil det utvikles læringsressurser som kan lastes ned og printes ut i form av ”faktaark”. Løsningen skal kunne stå seg alene, men vil også kunne brukes til å forsterke Juventes, Blå Kors’, UMNs og andre organisasjoners eksisterende forebyggingstiltak.

Fremdriftsplan

Januar 2018 Kunnskapsinnhenting og innholdsproduksjon Februar-mars 2018 Utvikling av nettløsning April 2018 Testing Mai 2018 Nettportalen er i aktiv bruk i organisasjonenes egen aktivitet og prosjekter og markedsføres opp mot skoler o.l. gjennom egne kanaler og samarbeidspartnere.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

sluttrapport LOSO wiki.pdf

Prosjektleder/forsker

Beate Torkildsbyen

Detaljer
Program
Helse høst (2017)
Prosjektnavn
La oss snakke om…
Organisasjon
Juvente
Beløp Bevilget
2018: kr 80 000
Startdato
02.01.2018
Sluttdato
02.01.2019
Status
Avsluttet