Arbeidsløs ungdom + landbruk = sant?

Med hjelp av NAV vil Mental Helse Ungdom koble arbeidsløs ungdom med det store behovet i landbruket.

Da koronakrisen inntraff mistet landbruket også en stor del av sesongarbeidskraften. Nå vil Mental Helse Ungdom koble arbeidsløs ungdom med behovene i landbruket. Illustrasjonsfoto: Adobe stock

Mange unge er blitt permittert eller arbeidsløse på bakgrunn av koronakrisen. Flere av disse har jobbet i servicenæringen med lite eller ingen utdanning. Dette gjør dem ekstra sårbare for å ikke få videre arbeid, med påfølgende dårligere psykisk helse.

LandbruksLøftet

Mental Helse Ungdom vil i dette prosjektet koble arbeidssøkende unge voksne med behovene i landbruket, og på den måten bidra til at unge voksne kan få en jobb som igjen kan være med på å sikre at vi har gode, norske råvarer på bordet i løpet av sommeren og høsten 2020.

– Vi vet at arbeid er bra for den psykiske helse, og vi ser at landbruket også er i en krevende situasjon med bortfall av mange sesongarbeidere, forteller prosjektsjef Ragnhild Stava.

Mental Helse Ungdom håper å kunne skape positive fremtidsutsikter for unge voksne som har opplevd en stor knekk i livet sitt med bortfall av inntektsgivende arbeid.

Samarbeider med NAV

– I LandbruksLøftet viderefører vi samarbeidet med NAV, som vi har hatt godt samarbeid med i et lignende prosjekt. Det er også viktig å ha et godt samarbeid med bønder over hele landet. Vi har en del på plass, men vil gjerne ha formidlet kontakt med flere som har behov for arbeidskraft, sier Stava.

Dette prosjektet fikk støtte gjennom Ekstraprogram i forbindelse med koronaepidemien.

Stiftelsen Dam har tidligere støttet Mental Helse Ungdoms prosjekt «Bønder og psykiske helse».


Søknadssammendrag

Våren 2020 ble ikke slik som de fleste trodde den skulle bli bare noen måneder tidligere. Vi er midt oppe i en global pandemi, og vi ser at både unge og eldre voksne har blitt permittert eller mistet sitt arbeid. Samtidig ser vi at landbruket opplever en krise på grunn av manglende arbeidskraft. Målet med prosjektet er å bistå unge til å returnere til arbeidslivet gjennom arbeidsformidling med reell sjanse for varig arbeid.

Landbrukssektoren er en samfunnskritisk næring, og trenger sårt arbeidskraft til årets sesong. Gjennom prosjektet tilbyr vi bistand med å komme ut i arbeidslivet igjen gjennom tilrettelagt arbeid med trygge rammer, og retter oss mot landbrukssektoren.

Målgruppen for prosjektet er unge voksne opp til 31 år som allerede mottar støtte fra NAV eller er berettiget støtte fra NAV som følge av Covid-19 pandemien. Kandidatene rekrutteres gjennom Nav, og vil få mulighet for lønnet arbeid i landbruket sesongen sommer/høst 2020.

De aktuelle arbeidsplassene vil være rekruttert fra minst tre forskjellige kommuner, og synlig for alle kandidatene i programmet, med blant annet en introduksjon av hver arbeidsplass slik at deltakerne har et godt grunnlag før de velger hvor de ønsker å jobbe. Når deltakeren har valgt sin arbeidsplass vil det være en kartlegging av arbeidsoppgaver og en avklaring av hva som skal til for å få en varig ansettelse. Det vil være klare og tydelige mål og underveis i perioden brukes et måleverktøy der veileder og deltaker kan evaluere status og videre delmål som bør oppnås.

Arbeidsplassene har mentorer som er ansvarlige for opplæringen av deltakeren. Veileder fra Mental Helse Ungdom vil ha regelmessige oppfølgingsmøter med deltaker og mentor, samt ansvar for å arrangere erfaringssamlinger for mentorer og kandidater. Tidsplan for prosjektet er fra april 2020 til desember 2020. Forventet resultat er arbeidsformidling rettet mot landbrukssektoren i minst tre kommuner.

Prosjektleder/forsker

Adrian W. K. Tollefsen

Detaljer
Program
Ekstraprogram i forbindelse med koronaepidemien
Prosjektnavn
LandbruksLøftet
Organisasjon
Mental Helse Ungdom
Beløp Bevilget
Kr 200.000
Startdato
14.04.2020