Livredning på skinner

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Bakgrunn

Helsedirektoratet mener potensialet for å øke overlevelsen ved hjertestans ligger i at tilstedeværende publikum gjenkjenner hjertestans, varsler 113 og utfører hjerte-lungeredning før ambulansen ankommer. Publikum må mobiliseres som akuttmedisinsk ressurs. Utfordringen er å nå ut til folk med den viktige kunnskapen. Folk er redd for å gjøre feil ved hjertestans. De frykter å gjøre vondt verre. Men sannheten er at du kan ikke gjøre noe galt. Personen er allerede død, så ved hjertestans er det aller viktigste at du faktisk gjør noe. For å tørre å trå til trengs det opplæring og kunnskap.

Målsetting

LHL ønsker å nå ut til befolkningen med grunnleggende kunnskap i å redde liv ved hjertestans. Vi vil spre informasjon om hjerte- og lungeredning (HLR) samt gjennomføre flere lynkurs i HLR på toget for de reisende på utvalgte jernbanestrekninger i tillegg til kurs i HLR på utvalgte steder.

Målgruppe

Togreisende på definerte jernbanestrekninger og avganger.

Antall personer i målgruppen

2000

Beskrivelse av gjennomføring

LHL ønsker vi å gi togreisende opplæring i hjerte-lungeredning. Mange av medlemmene våre, som vil bidra i prosjektet, har selv overlevd hjertestans. Vi vil arrangere lynkurs i hjerte-lungeredning på utvalgte togavganger på flere jernbanestrekninger. Mange vegrer seg mot å gjøre hjerte-lungeredning. De første minuttene etter en hjertestans er kun kompresjoner god behandling, derfor fokuserer vi kun på kompresjoner, bruk av hjertestarter og kontakt med 113 i denne kampanjen. Vi ønsker også å få togpassasjerene til å laste ned «Hjelp 113»-appen. Vi vil arrangere kurs i HLR og informere om andre tilbydere av opplæring i HLR. Læringsreisen starter på toget, og avsluttes på et senere kurs. Vi vil utarbeide informasjonsmateriell til utdeling. Disse skal deles ut til de togreisende på stasjonen av frivillige fra våre lokallag. Vi vil utvikle informasjon tilpasset togenes infoskjermer og be om å få med ExtraStiftelsen og LHL sin logo. Vi vil benytte anledningen til å få oppmerksomhet i sosiale medier og medier generelt om viktigheten av kunnskap om hjerte-lungeredning. Vi vil utvikle konseptet i dialog med de fremste fagressursene på hjerte-lungeredning i Norge.

Fremdriftsplan

Q3 – Q4 2018: Planlegging og forberedelser av prosjektet. Forberedelser og ferdigstilling av nødvendig materiell. Q2 – Q3 2019: Gjennomføring av prosjektet. Stands på stasjoner, lynkurs i HLR og HLR-kurs Q4 2019: Oppsummering og evaluering av prosjektet.

Prosjektleder/forsker

Ingvild Kristin Aardalsbakke

Detaljer
Program
Helse vår (2018)
Prosjektnavn
Livredning på skinner
Organisasjon
Landsforeningen for hjerte- og lungesyke
Beløp Bevilget
2018: kr 297 000
Startdato
02.10.2018
Sluttdato
01.01.2023
Status
Under gjennomføring