Livskvalitet med ny teknologi

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

[Klikk her og skriv inn sammendraget]

Bakgrunnen for prosjektet var at vi fulgte en teknologisk utvikling der toveis lyd bilde ble en integrert del av et hverdagsliv som ikke så ut til å inkludere utviklingshemmede.

 

Målsettingen vår var å skape gode eksempler som kunne vise at toveis lyd bilde ville være et tilgjengelig og nyttig redskap som kunne bidra til en bedre livskvalitet for mennesker med utviklingshemming.

 

Prosjektet ble gjennomført over fire år, med tre ulike prosjektgrupper som fikk prøve ut toveis lyd bilde i ulike sammenhenger. En gruppe på fire dannet et sosialt nettverk med jevnlig kontakt et par ganger i uken. Utstyret var kamera og PC som i et videokonferansesystem ga rom for at to eller flere kunne snakke sammen. Denne gruppa utviklet et nært og godt vennskap, der de delte hverdagsopplevelser, gleder og sorger. Resultatet viser at toveis lyd bilde gir en nærhet som telefon, mail eller tekstmeldinger ikke kan tilby. Den største utfordringen i denne gruppa var at kommunikasjon var avhengig av ustabile PC løsninger.

 

I gruppe 2 fikk tre familier med små multifunksjonshemmede barn et videokonferansesystem. Hensikten var å gi familiene en mulighet til å holde kontakt med andre i samme situasjon. Denne gruppen lyktes vi ikke med. Dette kan ha flere årsaker, noe vi beskriver under vurdering av resultat.

 

Den siste gruppen besto av tre utviklingshemmede som flyttet i egen bolig. De fikk satt opp et videokonferansesystem som ga toveis lyd bilde mellom den nye leiligheta og barndomshjemmet. Denne gruppa er kanskje den vi har lyktes best med, der visuell kontakt har hatt stor betydning for trygghet og selvstendighet. Deltagerne sier klart at denne teknologien har gjort en vanskelig overgang lettere gjennom å bidra til trygghet, nærhet og åpnet for kommunikasjon uten faktisk tilstedeværelse. De sier det så sterkt at de ikke kunne tenke seg en hverdag uten dette utstyret tilgjengelig.

 

Vi håper at vi gjennom vårt samarbeid med Nonite kan være med å påvirke muligheten for å gjøre teknologien tilgjengelig for alle i vår målgruppe som flytter i egen bolig. Vi mener å ha vist at utviklingshemmede får betydelig hjelp i kommunikasjon ved å ha toveis lyd bilde som kommunikasjonsform i sosiale nettverk, og i kontakt med familie eller annen støtteperson og håper at dette kan videreutvikles innenfor åpne men trygge rammer.

 

Vedlegg og sluttprodukter: DVD, Illustrasjon med eksempel fra gruppe 3 i prosjektet for å anskueliggjøre bruk av nettbasert kommunikasjon

Prosjektleder/forsker

Harald Jenssen

Detaljer
Program
Rehabilitering (2004)
Prosjektnavn
Livskvalitet med ny teknologi
Organisasjon
Norsk Forbund for Utviklingshemmede
Beløp Bevilget
2005: kr 760 000, 2006: kr 500 000, 2007: kr 500 000
Startdato
01.04.2005
Sluttdato
31.12.2008
Status
Avsluttet