Livsmestringskonferansen 2019

Søknadssammendrag

Bakgrunn

Det er en betydelig sammenheng mellom rusproblemer og annen problemutvikling, særlig for seksuelle minoriteter og personer med psykiske helseutfordringer. Juvente vil derfor i samarbeid med Skeiv Ungdom og Mental Helse Ungdom lage en felles konferanse med fokus på livsmestring. Konferansen vil bidra til et økt fokus på bl.a. rusmidler som risikofaktor, gi økt mestring og øke toleransen for å velge å ikke drikke i miljøene som deltakerne representerer. Denne konferansen er en unik mulighet for å drive målrettet forebygging inn mot to miljøer som ellers er svært vanskelige å nå.

Målsetting

1. Økt kunnskap om forebygging og rusmidler, seksualitet og kjønn, gode oppvekstvilkår og mental helse. 2. Utvikle en verktøykasse med praktiske tiltak, basert på ung-til-ung-metodikk. 3. Tilrettelegging for livsmestring i organisasjonene. 4. Kontakter og samarbeid på tvers av ulike organisasjoner.

Målgruppe

Deltakerne i prosjektet er utvalgte likepersoner i organisasjonene (15 fra hver organisasjon). Disse skal drive kompetanseheving i sine målgrupper.

Antall personer i målgruppen

45

Beskrivelse av gjennomføring

Livsmestringskonferansen 2019 bygger på Juventes ung-til-ung-metodikk. Vi vil bruke perspektivet om livsmestring til å omhandle et bredere spekter av sammenhengende faktorer knyttet til utfordringer i ungdoms oppvekst; nemlig rusmidler, seksualitet, kjønn og mental helse. Gjennom å samarbeide med ungdomsorganisasjoner med kjernekompetanse på seksualitet, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk (Skeiv Ungdom) og mental helse (Mental Helse Ungdom), skal vi gjennom en helgelang konferanse gi tillitsvalgte og ressurspersoner i alle tre organisasjoner en større verktøykasse i arbeidet med ungdom i sine lokallag. Konferansen skal gi kunnskap om praktiske grep som vil styrke livsmestrings-kunnskap og -ferdigheter hos ressurspersoner i alle tre organisasjoner. Gjennom konferansen skal deltakerne utvikle best practice opp mot kjernekompetansen i de ulike organisasjonene, og finne former for samarbeid mellom organisasjonene som skal føre til mer aktivitet og kunnskapsspredning, både lokalt og nasjonalt. Formatet for konferansen er helgesamling på hotell. En slik ramme er nødvendig for at flere av deltakerne skal oppleve tilstrekkelig trygghet. Det er også satt av 5 ledsagerplasser, slik at deltakere som trenger det kan få dekket det.

Fremdriftsplan

Juli: Bekreftelse av alle avtaler, bestiling av reiser for deltakere og ledsagere. August: Oppfølging av deltakere, bekreftelser, evt. endringer. September: Lifeskillskonferansen 2019 Oktober: Evaluering og formidling av resultat og foredrag November: Oppfølging av deltakere av samarbeidsorganisasjonene. Intern resultatrapportering. Utarbeidelse av film, og oppfølging i andre prosjekter (podcast osv.). Desember: Sluttrapport.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

01 Sluttrapport Livsmestringskonferansen 2019.pdf

Prosjektleder/forsker

Ida Braaten

Detaljer
Program
Helse vår (2019)
Prosjektnavn
Livsmestringskonferansen 2019
Organisasjon
Juvente
Beløp Bevilget
2019: kr 192 000
Startdato
02.07.2019
Sluttdato
01.01.2020
Status
Under gjennomføring