Med musikk fra avhengighet til frihet

I samarbeid med

Keep Coming Back Band vil gi ut ny plate.

Keep Coming Back Band har holdt sammen siden 2000 med utallige timer med øving. Foto: Harald Medbøe

Les mer om Keep Coming Back Band her: – Muikken er terapi

Sjekk ut Keep Coming Back Band på Youtube her


Søknadssammendrag

Bakgrunn

Vi er fem rusavhengige som har vært rusfrie i flere år og spiller sammen i Keep Coming Back Band. Bandet lager sanger basert på medlemmenes livserfaringer og har spilt ved mange ulike arrangementer, de fleste relatert til institusjoner som arbeider med rus. Vi ønsker å produsere en CD med 10-12 egenskrevne låter. Når vi reiser rundt og spiller får vi mange forespørsler om musikken vår finnes på CD. Vi ser at muligheten til å formidle en CD med våre sanger til mennesker som er berørt av rus, vil kunne forsterke budskapet vårt på en veldig god måte.

Målsetting

Vi skal produsere en CD med egenskrevne låter som forteller om vår vei ut av rusmisbruk. Musikken skal gi inspirasjon og håp og vise at det nytter å satse på et rusfritt liv. Vi har et viktig budskap, og med en CD kan vi nå ut til enda flere. Hele prosessen skal også styrke vår egen rehabilitering.

Målgruppe

Rusavhengige i behandling og mennesker som er berørt av rus og avhengighet.

Antall personer i målgruppen

2000

Beskrivelse av gjennomføring

Den praktiske gjennomføringen innebærer å avtale med studio og produsent. Deretter følger innspilling, miksing, mastring og til slutt trykking av CD. Når hele produksjonen er ferdig, blir lanseringen spredt i sosiale medier og på bandets hjemmeside. Og så vil CD-en bli delt ut på institusjoner hvor vi har spilleoppdrag. Keep Coming Back Band har hele tiden vært et seriøst hobbyband, og samholdet i bandet har hjulpet oss til å leve et rusfritt liv. Vi opplever at folk blir sterkt berørt av musikken vår og historiene vi forteller gjennom sangene. Vår erfaring er at folk som jobber med egne rusproblemer har behov for å oppleve at andre har lignende erfaringer. De finner håp og ser at det er mulig å endre sin livssituasjon. Keep Coming Back Band er i en unik posisjon til å formidle dette og leverer musikk med et tydelig budskap. Vi tror en CD kan hjelpe til å åpne for gjenkjennelse og gi håp og motivasjon til de som har blitt berørt av negative konsekvenser av rus.

Fremdriftsplan

Januar 2017 – oktober 2018: Innspilling og miksing 10-12 låter. Oktober 2018: Grafisk formgiving. November 2018: Mastering av sangene. November /desember 2018: Trykk, brenning og pakking av CD. Desember 2018 og videre: Distribusjon av CD.

Sluttrapport

Bakgrunn

Prosjektdeltakerne er tidligere rusmisbrukere og spiller sammen i Keep Coming Back Band (KCBB). I snart 20 år har KCBB spilt på et titalls ulike institusjoner og for organisasjoner knyttet til rusomsorgen i privat og offentlig regi. Primært framfører bandet selvkomponert materiale. Temaene i sangene er hentet fra de kampene vi har kjempet, fortvilelse, håp og drømmer. Målet med prosjektet er å produsere en CD. Vi vil vise at KCBBs musikk gir samhold til å mestre et rusfritt liv, og at andre rusavhengige i samme situasjon vil se at det nytter å komme seg ut av avhengigheten. Målgruppa er todelt. Først og fremst medlemmene i bandet. Men likeså viktig er det å nå fram til mennesker som er berørt av rus og avhengighet. CDen vil bli delt ut på institusjoner andre arenaer hvor vi har spilleoppdrag.

Oppsummering

Vi vil fortsette å lage nye sanger og spille konserter. Vi ser gode muligheter for å nå ut til stadig flere rusavhengige og kanskje nå et enda bredere publikum. Neste skritt starter når vi møter publikum med de nyinnspilte sangene og kan tilby CDen. Vi håper at KCBBs sanger kan være en inspirasjon og motivasjon for andre rusavhengige til å sette seg nye mål og være med å skape et ønske hos tilhøreren om å endre en destruktiv livsstil og gi håp og trøst på veien. 10. mars arrangerer bandet slippfest på Victoria Nasjonal jazzscene.

Prosjektgjennomføring

Den 8.2.2017 engasjerte vi Danny Young produsent i prosjektet. 8.4.2017 inngikk vi avtale med innspillingsstudioet Nabolaget for å starte innspilling. Produksjonen har gått over flere innspillingsperioder: Oppstart i juni 2017 og siste innspillingsdag var i oktober 2018. Etter det er produksjonen mikset i samme studio, mens Lunds Lyd har mastret innspillingen før den gikk i trykken. Vi har selv stått for grafisk utforming av CD-cover hvor vi har brukt malerier av kunstneren Lennart Lothe som også er tidligere rusmisbruker. Vi opplever at folk blir sterkt berørt av historiene vi forteller gjennom sangene og musikken. Vår erfaring er at folk som jobber med egne rusproblemer, har behov for å møte andre med lignende erfaringer og se at det er mulig å finne håp. KCBB er i en unik posisjon til å formidle dette, og vi leverer musikk med et tydelig budskap. Vi tror sangene på CDen kan åpne for gjenkjennelse og gi andre håp og motivasjon, kanskje spesielt for de som er i en tidlig fase i sin rehabilitering, men også senere i rehabiliteringen og for alle mennesker som på en eller annen måte har blitt berørt av de negative konsekvensene av rus.

Antall personer i målgruppen

300

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport 2017HE1-164207.pdf

Søknadssammendrag

Bakgrunn

Vi er fem rusavhengige som har vært rusfrie i flere år og spiller sammen i Keep Coming Back Band. Bandet lager sanger basert på medlemmenes livserfaringer og har spilt ved mange ulike arrangementer, de fleste relatert til institusjoner som arbeider med rus. Vi ønsker å produsere en CD med 10-12 egenskrevne låter. Når vi reiser rundt og spiller får vi mange forespørsler om musikken vår finnes på CD. Vi ser at muligheten til å formidle en CD med våre sanger til mennesker som er berørt av rus, vil kunne forsterke budskapet vårt på en veldig god måte.

Målsetting

Vi skal produsere en CD med egenskrevne låter som forteller om vår vei ut av rusmisbruk. Musikken skal gi inspirasjon og håp og vise at det nytter å satse på et rusfritt liv. Vi har et viktig budskap, og med en CD kan vi nå ut til enda flere. Hele prosessen skal også styrke vår egen rehabilitering.

Målgruppe

Rusavhengige i behandling og mennesker som er berørt av rus og avhengighet.

Antall personer i målgruppen

2000

Beskrivelse av gjennomføring

Den praktiske gjennomføringen innebærer å avtale med studio og produsent. Deretter følger innspilling, miksing, mastring og til slutt trykking av CD. Når hele produksjonen er ferdig, blir lanseringen spredt i sosiale medier og på bandets hjemmeside. Og så vil CD-en bli delt ut på institusjoner hvor vi har spilleoppdrag. Keep Coming Back Band har hele tiden vært et seriøst hobbyband, og samholdet i bandet har hjulpet oss til å leve et rusfritt liv. Vi opplever at folk blir sterkt berørt av musikken vår og historiene vi forteller gjennom sangene. Vår erfaring er at folk som jobber med egne rusproblemer har behov for å oppleve at andre har lignende erfaringer. De finner håp og ser at det er mulig å endre sin livssituasjon. Keep Coming Back Band er i en unik posisjon til å formidle dette og leverer musikk med et tydelig budskap. Vi tror en CD kan hjelpe til å åpne for gjenkjennelse og gi håp og motivasjon til de som har blitt berørt av negative konsekvenser av rus.

Fremdriftsplan

Januar 2017 – oktober 2018: Innspilling og miksing 10-12 låter. Oktober 2018: Grafisk formgiving. November 2018: Mastering av sangene. November /desember 2018: Trykk, brenning og pakking av CD. Desember 2018 og videre: Distribusjon av CD.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport 2017HE1-164207.pdf

Prosjektleder/forsker

Dag Vargset

Detaljer
Program
Helse høst (2016)
Prosjektnavn
Med musikk fra avhengighet til frihet
Organisasjon
Forbundet Mot Rusgift
Beløp Bevilget
2017: kr 200 000
Startdato
01.01.2017
Sluttdato
31.01.2019
Status
Avsluttet