«Min diabeteshverdag»

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Bakgrunn

Forekomsten av diabetes i institusjonspopulasjonen vil trolig øke på grunn av økende forekomst av diabetes i befolkningen og lengre forventet levealder blant personer med diabetes. Diabetes er en kronisk sykdom som kan gi mye lidelse for beboere i institusjoner. De er i en sårbar situasjon og de fleste av disse har en god hverdag, men ikke alle får den nødvendige behandlingen for å ha et tilfredsstillende blodsukker med fravær av symptomer på hypo-(lavt) og hyper (høyt)glykemi. Dette kan løses gjennom god planlegging mellom beboeren, pårørende og institusjon.

Målsetting

Hovedmålet med prosjektet er å bedre hverdagen for personer med diabetes som bor på institusjon. Dette vil sikre beboeren best mulig livskvalitet og velvære. I tillegg vil det trygge de pårørende som da vet at deres kjære har det bra.

Målgruppe

Primærmålgruppen: Personer som bor på institusjon, og deres pårørende. Sekundærmålgruppe er personer som bistår pasientene med diabetes.

Antall personer i målgruppen

1000

Beskrivelse av gjennomføring

Med støtte fra ExtraStiftelsen ønsker Diabetesforbundet å utvikle en modell for hvordan beboere på institusjon med diabetes kan ha det best mulig i hverdagen, og hvordan de ansatte og pårørende på best mulig måte møter beboere med diabetes. Vi tenker å utarbeide en informasjonspakke. Informasjonspakken skal inneholde blant annet en brosjyre med lett forståelig informasjon om diabetes type 1 og type 2, om høyt og lavt blodsukker og hva man skal gjøre når beboeren får høyt eller lavt blodsukker, og eventuell annen informasjon prosjektgruppen mener er relevant Den skal også inneholde en plakat som kan fylles ut av pårørende sammen med beboer og henges opp på rommet til den enkelte. På denne plakaten bør det stå hvilken type behandling og hvor mye insulin personen bruker, både langsomt og hurtigvirkende insulin. I tillegg bør det stå symptomer på høyt- og lavt blodsukker som er karakteristiske for den enkelte, og tiltak som bør gjøres.

Fremdriftsplan

Tidsplan 2018 Januar Ansette prosjektleder og nedsette prosjektgruppe Februar /mars Avholde møter i prosjektgruppe hvor innholdet blir fastsatt April/mai Utvikle det skriftlige materialet Juni Implementere materialet på noen utvalgte institusjoner September Evaluering og markedsføring til videre bruk

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport med brosjyrene.pdf

Prosjektleder/forsker

Gry Anita Lillejordet

Detaljer
Program
Helse vår (2017)
Prosjektnavn
«Min diabeteshverdag»
Organisasjon
Diabetesforbundet
Beløp Bevilget
2017: kr 280 000
Startdato
01.01.2018
Sluttdato
01.05.2020
Status
Avsluttet