Møte med Veggen

Sluttrapport

Prosjektgjennomføring

Det overordnede formålet med prosjektet har vært å gi flere mennesker med psykiske vansker og avhengighet et tilbud om å kunne ta del i klatring fra et større geografisk område enn i dag. Vår erfaring tilsier at klatring kan være et meiningsfylt ledd i veien mot en aktiv og meningsfylt hverdag. Videre er det langsiktige målet at vi gjennom å arbeide etter vår modell, skal bevege oss fra prosjekt til bærekraftig drift. For å oppnå dette må vi skape en økonomisk stabilitet og jevn rekrutering av deltakere. Derfor har vi de siste årene arbeidet med og prøvd ut modellen for drift som vi har kalt «Bergensmodellen». Denne modellen består av til sammen fire trinn, hvor deltakeren blir oppfordret til å gå videre fra trinn 1 til trinn 2 osv. Om deltakeren fullfører alle fire trinnene vil han eller hun på selvstendig vis mestre klatresporten og forhåpentligvis finne glede i å mestre en aktivitet som ikke alle andre behersker.

Antall personer i målgruppen

45

Oppsummering

Prosjektet ”Møte med veggen” har vært en stor suksess for alle involverte parter og vi gleder oss til å fortsette med tilbudet også inn i 2019. Vi takker for støtten fra Extrastiftelsen!

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport_MMV_BKK.pdf

Prosjektleder/forsker

Trond Kristian Kalstø

Detaljer
Program
Forebygging (2015)
Prosjektnavn
Møte med Veggen
Organisasjon
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Beløp Bevilget
2016: kr 92 000, 2017: kr 91 000, 2018: kr 91 400
Startdato
01.01.2016
Sluttdato
31.12.2018
Status
Avsluttet