Motivasjonsgrupper i Avrusing- og ROP-avdeling

Søknadssammendrag

Bakgrunn

Målet er å utvikle motivasjonsfremmende gruppebehandling med ruspasienter i en akuttfase. Motivasjonsgruppene vil utprøves i tre ulike avdelinger; I Avrusingsavdelingen og i ROP-avdelingen (Rus og psykiatri), samt ved Familieavdelingen. Gruppebehandlingen består av ukentlige kortvarige gruppesesjoner på mellom 30 minutter og 45 minutter, og tar utgangspunkt i pasientenes opplevelse av egen motivasjon for endring, og ønsket om å skape et fellesskap for endring. Prosjektets nytenkning og ambisjon er å vise at motivasjonsfremmende prosesser kan igangsettes tidlig i et behandlingsløp.

Målsetting

Utprøving og utvikling av motivasjonsfremmende behandling i en gruppekontekst i akuttfasen i TSB.

Målgruppe

Pasienter som er innlagt ved Avrusingsavdelingen, og pasienter ved ROP-avdelingen (Rus og psykiatri) , + pasienter fra Familieavdelingen.

Antall personer i målgruppen

300

Beskrivelse av gjennomføring

Målsettinger for prosjektet: • Utvikle og prøve ut en pilot for et metode-prosjekt for motivasjonsfremmende prosesser i en i en akuttavdeling, i den hensikt å styrke pasientens egenmotivasjon tidlig i behandlingsprosessen. Tiltaksmål: 1. Gjennomføre i alt tre gruppemøter pr uke med pasienter fra tre ulike behandlingsavdelinger (avrusing- og ROP-avdeling samt Familieavdelingen (AGS). 2. Deltagelse fra Brukerorganisasjonene i utvikling og drift av motivasjonsgruppene, i den hensikt å sikre brukermedvirkning i et konkret utviklingsarbeid. 3. Dokumentere effektmåling av gruppetiltaket i en akuttkontekst ved hjelp av en kvalitativ etterundersøkelse, og utgitt som en prosjektrapport og via formidling ved dagseminarer, kronikker mv.

Fremdriftsplan

Oppstart august 2022 og avslutning oktober 2023

Prosjektleder/forsker

Frode Kavli

Detaljer
Program
Helse vår (2022)
Prosjektnavn
Motivasjonsgrupper i Avrusing- og ROP-avdeling
Organisasjon
Blå Kors Norge
Beløp Bevilget
2022: kr 1 375 000
Startdato
01.08.2022
Sluttdato
31.10.2023
Status
Under gjennomføring