Nettjenester for eldre med hørselshemming

Søknadssammendrag

I HLF erfarer man at mange medlemmer har blitt isolert under pandemien og er lite aktive sosialt. Tilbaketrekning og isolasjon er dessverre et hyppig forekommende problem blant hørselshemmede også under normale omstendigheter.

I dette prosjektet ønsker HLF å tilby sine medlemmer, samt øvrig del av den norske befolkning, kunnskap om diagnosegruppene tinnitus, mènières, høreapparatbrukere og CI. Dette som et virkemiddel for å tilby kunnskap som man tidligere har fått på andre arenaer, men som nå er redusert eller har falt helt bort grunnet pandemien.

Prosjektet vil ha oppstart i mai 2021 og ha en varighet på et år.

Målet er å utvikle en nettjeneste for aldersgruppen over 65 år.

Prosjektgruppen i HLF har avklart et samarbeid med HLF Briskeby rehabilitering og utadrettede tjenester (HLF RUT) når det kommer til utformingen og innholdsproduksjon av nettjenesten.

Det produseres en kort film på ca tre til fire minutter innenfor hver diagnosegruppe. Filmene skal inneholde faglig innhold om diagnose, samt informasjon om hvordan man best skal kunne håndtere diagnose og hvor man kan få hjelp til dette. Her vil det henvises til HLF RUTs tjenester. I etterkant av hver film vil det legges opp til en e-læring der bruker besvarer spørsmål fra filmene. Filmene og e-læringen vil sammen utgjøre nettjenesten, som blir å finne på HLFs nettsider.

Innholdet i nettjenesten vil produseres i andre og tredje kvartal og målet er at den skal være tilgjengelig på nett i løpet av fjerde kvartal. Prosjektet og resultatet vil synliggjøres og formidles ut til HLFs medlemsmasse og befolkingen for øvrig, gjennom HLF og RUTs kanaler.

Forventede resultater av prosjektet er styrket kunnskap om hørselshemming i målgruppen, at brukerne blir mer trygge på sin egen situasjon og omgivelsene, en styrking av digitale ferdigheter, samt økt informasjon om tjenestene til RUT og HLF.

Prosjektleder/forsker

Lase Riiser Bøtun

Detaljer
Program
Stimuleringsprogram for helsefrivilligheten
Prosjektnavn
Nettjenester for eldre med hørselshemming
Organisasjon
HLF Hørselshemmedes Landsforbund
Beløp Bevilget
Kr 700.000
Startdato
15.04.2021