Noen å dele sorg og glede med!

I samarbeid med

Sluttrapport

Prosjektgjennomføring

Abloom er en organisasjon som driver arbeid overfor medlemmene. Minoritetsforeldre med ett eller flere barn med funksjonsnedsettelser og utviklingshemminger utgjør i dag hoveddelen av medlemsmassen. Denne kontakten med vanlige folk hjelper oss når vi skal rekruttere til seminaret og oppnå vår målsetning om å inkludere foreldre og spre kunnskap til de pårørende. En annen viktig metode for oss er å jobbe systematisk med å rekruttere frivillige. Uten disse kunne vi ikke nådd ut til så mange med minoritetsbakgrunn. Vi har som nevnt en egen PR-strategi som gjør det mulig for oss å nå ut til mange, ikke minst dem som bor andre steder i landet og dem som kanskje ikke kjenner til problemstillingene vi tar opp fra før, men som fatter interesse når de først får høre om dem gjennom media. . Det er også viktig for oss at vi gjennom å delta på møter og arrangementer og engasjere oss i fagmiljøet og i politisk påvirkningsarbeid har fått kontakt med og opprettet samarbeid med faginstanser, offentlige aktører, politikere, organisasjoner og ressursmiljøer. Politiet sto på stand, men henvendte seg også direkte til hele publikum under seminaret og oppfordret til å melde fra om hatkriminalitet.

Antall personer i målgruppen

500

Oppsummering

Seminaret har vært en suksess. Vi fikk belyst pårørendes situasjon fra ulike vinkler, vist hva pårørende kan oppnå når de organiserer seg og driver likepersonsarbeid og når de får oppmerksomhet om sin sak i media og på faglige og politiske arenaer. Vi fikk også spredt kunnskap om de ulike organisasjonene som arbeider på feltet, hva de driver med, hva de kan tilby medlemmene og hvilke muligheter og rettigheter man har som forelder og søsken. Tema for seminaret og festivalen i 2017 er «Noen å se opp til. Forbilder for alle!».

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport for Abloomsåpningsseminar 2016.pdf

Prosjektleder/forsker

Faridah Shakoor

Detaljer
Program
Forebygging (2015)
Prosjektnavn
Noen å dele sorg og glede med!
Organisasjon
Norsk Forbund for Utviklingshemmede
Org.ledd
Abloom filmfestival
Beløp Bevilget
2016: kr 250 000
Startdato
01.01.2016
Sluttdato
30.12.2016
Status
Avsluttet