Noen å spise sammen med

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

[Klikk her og skriv inn sammendraget]

Nasjonalforeningen for folkehelsen fikk i 2005 tildelt kr. 260.000 for å etablere et tilbud om frivillige “matvenner” som én gang i uken kunne komme hjem til ensomme eldre i to timer for å tilberede og spise middag med dem. Et program for rekruttering og opplæring av slike matvenner ble utprøvd, og det ble laget et hefte med praktiske råd for dem og for organisasjoner som vil etablere lignende aktivitet. I alt 26 personer meldte seg for å bli matvenner, og 20 fullførte kurs. Det ble i juni 2006 etablert 14 par bestående av matvenner (kvinner i alder 19-84 år) og hjemmeboende brukere i alder 75 – 90 år. Alle – både brukere og matvenner – ønsket å fortsette utover prosjektperioden på ett år. Én matvenn flyttet, men ble erstattet av en ny – og én bruker døde, men matvennen fikk ny bruker. Bydelen hvor prosjektet ble gjennomført, har bevilget midler til videreføring av tiltaket i regi av eldresenteret på Torshov. Oslo kommune har dessuten bevilget prosjektmidler til etablering av lignende tilbud i to nye bydeler høsten 2007.

Prosjektleder/forsker

Ingrid Frølich

Detaljer
Program
Forebygging (2005)
Prosjektnavn
Noen å spise sammen med
Organisasjon
Nasjonalforeningen for folkehelsen
Beløp Bevilget
2006: kr 260 000
Startdato
01.02.2006
Sluttdato
30.06.2007
Status
Avsluttet