Øke tilgjengelighet på SOS-chat ut over natten

Sluttrapport

Oppsummering

Prosjektet har blitt tett og løpende evaluert uke for uke av gjennomføringsteam og opplæringsteam og av Lederforum (samlingen av senterledere). Dette medførte også at vi gjorde vesentlige justeringer underveis. Effekten var så god at vi måtte satse i mye større skala. Vi har løpende analysert temaer som har vært behandlet i chat-samtalene, og vært i tett dialog med Helsedirektoratet om dette. Deler av evalueringen er svært vanskelig fordi vi opererer med anonyme personer og uten mulighet til å kontrollere hvor mange gjenbrukere. Antall deltakere er derfor et anslag av antall samtaler generert av tilbudet.

Prosjektleder/forsker

Lene Hopland Bergset

Detaljer
Program
Ekstraprogram Korona (2020)
Prosjektnavn
Øke tilgjengelighet på SOS-chat ut over natten
Organisasjon
Kirkens SOS Norge
Beløp Bevilget
2020: kr 200 000
Startdato
08.04.2020
Sluttdato
15.06.2020
Status
Avsluttet