Oppstart barnegruppe

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Prosjektet Oppstart barnegruppe begynte med et ”forsøksprosjekt” høsten 2000 som viste seg å være svært vellykket for de barna

Prosjektet Oppstart barnegruppe begynte med et ”forsøksprosjekt” høsten 2000 som viste seg å være svært vellykket for de barna som var med. Da det endelige prosjektet startet, var derfor en del utprøvd og man hadde tenkt seg et mer progredierende opplegg for våren 2001. Pga en del fravær for instruktøren som ledet barnegruppa, fortsatte man samme opplegg man hadde begynt med og fikk ikke startet videreutviklingen av arbeidet før høsten 01­ da med ny instruktør. Det ble da startet opp med mer innlæring av ferdigheter i forhold til rytme, samspill samarbeid, toleranse.

 

Metoden for dette er sangleker, samspill på enkle instrumenter, dramalek. Det er også begynt innøving av Dissimilis’ notasjonssystem med farger og tall. Det er lagt vekt på innøving av motoriske ferdigheter. Takt, puls, rytmikk, og fysiske aktiviteter. Motorikk, koordinasjon og konsentrasjon.

 

Målsettingen var å starte Dissimilisgruppe for barn i alderen 7­ – 14 år. Dette målet er absolutt nådd og man har fått en del positive sidevirkninger av denne målsettingen som betyr mye for det totale arbeidet som gjøres på Dissimilis kultur-­ og kompetansesenter.

Prosjektleder/forsker

Stine Myrholen

Detaljer
Program
Forebygging (2000)
Prosjektnavn
Oppstart barnegruppe
Organisasjon
Dissimilis Norge
Beløp Bevilget
2001: kr 36 000
Startdato
15.01.2001
Sluttdato
15.12.2001
Status
Avsluttet