Pandemitilpasset trening for eldre hjerte- og lyngesyke i Fredrikstad

Søknadssammendrag

LHL Fredrikstad sine trimtilbud har siden starten av koronapandemien vært nedstengt fordi hjerte- og lungesyke og slagrammede befinner seg i risikogruppen for alvorlig sykdomsforløp om de blir smittet.

Den lange perioden med avlyste trimaktiviteter har vært vanskelig for våre eldre medlemmer. Mange har vært isolert og har savnet det sosiale samværet i trimgruppen. For å hjelpe disse i gang igjen med trening samt invitere nye brukere inn vil vi derfor skape et nytt lavterskeltreningstilbud som appellerer til eldre hjemmeboende hjerte- og lungesyke og slagrammede.

Selv om mange nå er fullvaksinert er det fremdeles smitte i samfunnet. For å ivareta smittevernet legger prosjektet derfor opp til trening i mindre grupper og med trygg avstand mellom deltagerne. Gruppene, inntil 10 personer per gruppe, skal ledes av lokallagets egne likepersoninstruktører som har lang erfaring med å lede trimgrupper og veilede og motivere trimdeltagere. Det skal legges vekt på øvelser med fokus på styrke, utholdenhet og balanse, og øvelser og intensitet skal tilpasses den enkeltes tempo og kapasitet.

Etter treningsøkten samles deltagerne til sosialt samvær. Prosjektet starter i november-21 med å utforme og spre informasjon om treningstilbudet, ta imot påmeldinger og anskaffe treningsutstyr/apparater, bl.a. sittesykler. Før oppstarten av to grupper på dagtid vil likepersoninstruktørene få opplæring i bruk av treningsutstyret og gjennomgå aktuelle øvelser. Blir tiltaket populært vil vi gjennom 2022 gradvis utvide med flere grupper spredt over flere ukedager og involvere flere triminstruktører. Treningsopplegget evalueres fortløpende sammen med deltagerne, og yogapartier kan etter hvert også bli aktuelt.

Vi forventer at trimtilbudet blir en viktig sosial og helsefremmende møteplass som virker positivt inn på deltagernes fysiske og psykiske helse. Deltagerne får mulighet til å etablere nye relasjoner som kan åpne for deltagelse i andre aktiviteter, og treningen kan bidra til bedre mestring av dagliglivets aktiviteter og gjøre deltagerne mest mulig selvhjulpen i hverdagen.

Prosjektleder/forsker

Rolf Bakkum

Detaljer
Program
Frivillighetens program for besøk og aktivitet for sårbare eldre
Prosjektnavn
Pandemitilpasset trening for eldre hjerte- og lungesyke i Fredrikstad
Organisasjon
LHL, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke
Beløp Bevilget
Kr 125.000
Startdato
15.11.2021