Pårørendeskolen

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Pårørendeskolen i Oslo har vært et treårig prosjekt med prosjektmidler fra Helse og Rehabilitering og med delfinansiering fra

Pårørendeskolen i Oslo har vært et treårig prosjekt med prosjektmidler fra Helse og Rehabilitering og med delfinansiering fra Oslo kommune. I prosjektperioden har vi utviklet kurstilbud for pårørende og helsepersonell og opprettet samtalegrupper for pårørende til personer med demens.

 

I tillegg har vi gjennomført et prosjekt på to sykehjem i Oslo. Rapporten ”Lettere sagt enn gjort” – tiltak for pårørende til personer med demens omhandler erfaringene fra prosjektet på sykehjemmene. Hensikten var å se i hvilken grad pårørendearbeid var satt i system for pårørende til personer med demens, igangsette tiltak og evaluere disse.

 

Vi begynte med å intervjue ledelse, ansatte og pårørende for å avdekke behov. Tiltak som ble igangsatt var undervisning for ansatte, temakvelder for pårørende, forbedring, eventuelt igangsetting, av oppfølgingssamtaler, forbedring av primærkontaktsystemet samt ulike typer praktiske informasjonstiltak for pårørende.

 

Ved prosjektslutt intervjuet vi igjen ledelse, ansatte og pårørende for å se hvilken effekt tiltakene hadde hatt.

 

Resultatene viste at det var stor interesse for tiltakene, men ikke alltid like lett å sette pårørendearbeidet i system i en travel sykehjemshverdag.

Prosjektleder/forsker

Kirsti Hotvedt

Detaljer
Program
Forebygging (1999)
Prosjektnavn
Pårørendeskolen
Organisasjon
Kirkens Bymisjon
Org.ledd
Pårørendeskolen
Beløp Bevilget
2000: kr 410 000, 2001: kr 410 000, 2002: kr 520 000
Startdato
01.01.2000
Sluttdato
31.12.2003
Status
Avsluttet