Pass på livet

I samarbeid med

Søknadssammendrag

1. Bakgrunn for prosjektet:
Diabetesforbundet har i dag lite informasjon rettet mot unge personer med type 2-diabetes. Disse personene har helt andre utfordringer en de eldre med samme sykdom. De har et langt liv foran seg og må forholde seg til hendelser som dukker opp i deres livsfase, som f.eks. alkohol/drikkepress, spiseforstyrrelser, seksuell debut, graviditet, yrkesvalg, redselen for å utvikle senkomplikasjoner osv. Ved å gi god informasjon til unge med type 2-diabetes vil man oppnå høyere grad av mestring rundt egen sykdom, og kanskje utsette eller unngå diabetesrelaterte senkomplikasjoner. Det vil spare mange personer for unødvendige lidelser og redusert livskvalitet, samt samfunnet for store økonomiske kostnader.

2. Prosjektets målsetting:
Diabetesforbundet ønsker å informere unge personer som har fått type 2-diabetes, slik at de kan ta ansvar for egen sykdom.

3. Prosjektets målgruppe:
Personer mellom 10?35 år, som har fått type 2-diabetes

4. Beskrivelse av gjennomføring:
En prosjektgruppe vil utforme informasjonsmateriellet og kvalitetssikre det medisinske innholdet. Diabetesforbundet vil ansette en prosjektleder i 20 % stilling i 2011 fra januar til juni, som har ansvar for koordinering og tilretteleggelse av informasjonsmateriellet. I tillegg vil det være en styringsgruppen med personer fra Diabetesforbundets ledelse, og en referansegruppe av medlemmer fra medisinsk fagråd.

5. Prosjektetes betydning:
Det er viktig å informere unge med type 2-diabetes. Suksesskriteriene for et godt og langt liv med sykdommen ligger i hvordan den enkelte klarer å holde blodsukkeret stabilt, mestre hendelser i hverdagen og forebygge senkomplikasjoner. Slik utviklingen har vært og prognosene er for årene framover, vil informasjonsmateriellet være svært aktuelt i lang tid.

6. Framdriftsplan:
Januar Ansette prosjektleder
Februar Sette sammen en prosjektgruppe
Mars Forfatte informasjonsmateriell/Ta bilder
April Design og trykking av informasjonsmateriell
Mai Markedsføring
Juni Distribuere informasjonsmateriell

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport_2010_3_0043.pdf

Sluttrapportsammendrag

Stadig flere under 35 år får type 2-diabetes, og det har vært behov for å lage informasjonsmateriell rettet spesielt mot dem. “Pass på livet” er en A5-brosjyre på åtte sider, skrevet og designet med tanke på den aktuelle aldersgruppen, og med et innhold som retter seg mot deres situasjon: Unge med type 2-diabetes har helt andre utfordringer en de eldre med samme sykdom. De har et langt liv foran seg og må forholde seg til hendelser som dukker opp i deres livsfase, som f.eks. alkohol/drikkepress, spiseforstyrrelser, seksuell debut, graviditet, yrkesvalg, redselen for å utvikle senkomplikasjoner osv. Skyldfølelse og motivasjon er andre viktige stikkord.
Med målrettet informasjon til unge personer med type 2-diabetes ønsker Diabetesforbundet å unngå at de får sine liv forkortet på grunn av sin sykdom, og at de får livene sine ødelagt av senkomplikasjoner. Ved å gi god og motiverende informasjon til unge med type 2-diabetes vil man oppnå høyere grad av mestring rundt egen sykdom, og kanskje utsette eller unngå senkomplikasjoner.
Etter responsen å dømme har vi truffet godt. Mange av de drøyt 11 000 brosjyrene som har gått ut fra lager, er riktignok sendt ut til legekontor, men rundt 500 solgte på et par uker og mange positive tilbakemeldinger, bør også si sitt.

Prosjektleder/forsker

Sven Grotdal

Detaljer
Program
Rehabilitering (2010)
Prosjektnavn
Pass på livet
Organisasjon
Diabetesforbundet
Beløp Bevilget
2011: kr 300 000
Startdato
01.01.2011
Sluttdato
01.07.2011
Status
Avsluttet