Rådgivningskontor hørselshemmede

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Prosjektet Rådgivningskontor for hørselshemmede ble tildelt kr 260

Prosjektet Rådgivningskontor for hørselshemmede ble tildelt kr 260.000 for 2003. Prosjektet ble senere forlenget til utgangen av juni 2004, uten økning av prosjektmidlene, som ble administrert av Bergen Døvesenter via Norges Døveforbund. Som prosjektleder ble ansatt Thorbjørn Johan Sander i 25% stilling fra 1.1.2003 til 30.6.2004.

 

Bakgrunnen for prosjektet var misnøye med kommunens service overfor hørselshemmede, idet de kommunale kontorer og ulike tilbud for innbyggerne blir oppfattet som så dårlig fungerende at hørselshemmede føler seg utrygge og diskriminerte. I Oslo innså man denne uholdbare situasjonen for over 30 år siden, og fikk opprettet sitt kommunale rådgivningskontor. Senere har man fått tilsvarende kontor også i Trondheim kommune.

 

Målsettingen for prosjektet i Bergen var derfor å sette et skikkelig press på kommunen. En bredt sammensatt arbeidsgruppe ble opprettet, og denne gruppens arbeid overfor kommunen førte så til opprettelse av en referansegruppe med en førstekonsulent ved kommunens byrådsavdeling for helse og bydeler, seksjon for helse og omsorg, som leder. Dette førte til en rekke møter på byrådsavdelingen, hvor også prosjektlederen deltok, og endte med en utredning på 22 sider, som etter en høringsrunde med visse påfølgende justeringer ble oversendt kommunaldirektøren for å legges fram for bystyret i løpet av høsten 2004. (Utredningen kan i sin helhet fås ved henvendelse til kommunaldirektøren i Bergen, men er også tilgjengelig hos Bergen Døvesenter – post@bgds.no.)

 

Arbeidsgruppen har gjennomført et stort og et mindre seminar, spesielt for å få fram synspunkter fra alle berørte brukergrupper. Det er videre bl.a. gjennomført en stor debatt med representanter fra alle politiske partier som er representert i Bergen bystyre.

 

Det store problemet er naturligvis kommunens dårlige økonomi (med stor gjeld), men prosjektet har ført til at rådgivningskontoret (behovet etc.) endelig er blitt utredet og nå ligger hos politikerne. Det er svært sannsynlig at prosjektet fører til opprettelse av kontor så snart det er økonomisk mulig. Organisasjonene vil følge opp med jevnlig press. I utgangspunktet forsøker en å få kontoret på kommunens budsjett for 2005.

Prosjektleder/forsker

Thorbjørn Johan Sander

Detaljer
Program
Forebygging (2002)
Prosjektnavn
Rådgivningskontor hørselshemmede
Organisasjon
Norges Døveforbund
Beløp Bevilget
2003: kr 260 000
Startdato
01.01.2003
Sluttdato
30.06.2004
Status
Avsluttet