Rørvik Aktivitetssenter

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet
Rørvik pensjonistforening ønsker å skape aktivitet for sine medlemmer men også for hjemmeboende eldre og beboerne som bor i tilknytting til Rørvik Aktivitetssenter. Under pandemien har gjennomføring av arrangement ikke ikke vært mulig på grunn av smitteverntiltak.

Prosjektets målsetting
Vi ønsker å arrangere faste seniormøter for hjemmeboende eldre, hvor man samles for å få en kulturell opplevelse i trygge rammer i henhold til Helsedirektoratets beslutninger og anbefalinger.

Prosjektets målgruppe
Lagets medlemmer og hjemmeboende eldre.

Prosjektets betydning
Igjennom å dele felles opplevelser basert på felles interesser gjør at terskelen for å starte en samtale med sidemannen – blir lavere. På lang sikt danner man seg nye sosiale nettverk

Framtidsplan
Vi ønsker å tilby arrangement en gang i måneden for målgruppen. Første treff er planlagt april 2020 litt før prosjektert start men det ser vi er nødvendig da målgruppen er «sulteforet» på sosial aktivitet.

Vi har avklart med kommuneoverlegen og vil benytte møteplasser som har faste tilviste plasser for våre fire første arrangement da alle i målgruppen ikke er vaksinert enda. Når de er vaksinerte så blir arrangementene gjennomført på Rørvik Aktivitetssenter som tiltenkt.

Prosjektleder/forsker

Tone Iren Nygård

Detaljer
Program
Frivillighetens program for besøk og aktivitet for sårbare eldre
Prosjektnavn
Rørvik Aktivitetssenter
Organisasjon
Pensjonistforbundet
Beløp Bevilget
Kr 79.000
Startdato
17.02.2021