Rustet til respons

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Bakgrunn

Ved større ulykker og katastrofer fra 1980 til i dag har overlevende og etterlatte gått sammen om etablering av støttegrupper. Støttegruppene og deres tillitsvalgte har erfaringer og kunnskap som tross vedtatte målsettinger, ennå ikke er dokumentert. Dette skal prosjektet nå gjøre, ved å systematisere og dokumentere kunnskap, erfaring og kompetanse. Formålet er å gi forsvarlig hjelp basert på likemannsprinsippet til overlevende, etterlatte og andre berørte ved kriser, katastrofer og ulykker i fremtiden.

Målsetting

Prosjektet skal dokumentere erfaringer og kunnskap i nåværende og tidligere støttegrupper, med formål å være ressurs for overlevende, etterlatte og andre berørte ved kriser, katastrofer og ulykker i fremtiden, og bidra til bedre forebygging og beredskap i samfunnet.

Målgruppe

Overlevende og pårørende ved ulykker og katastrofer, og de nettverk og støttegrupper disse etablerer. Kriser av mindre omfang er også målgruppe.

Antall personer i målgruppen

50000

Beskrivelse av gjennomføring

– Søk i tilgjengelig dokumentasjon av støttegrupper – Dialog med prosjektgruppe, brukere, informanter, fagmiljøer og myndigheter – 2 workshop med bred brukerdeltagelse for erfaringsinnhenting og innspill til prosjektet – Faglig veiledning – Skriveprosessen gjennom hele prosjektforløpet – Publisering på flere plattformer av godkjent sluttdokument.

Fremdriftsplan

15. august 2019: Oppstart forutsatt tildeling 30. september 2019: Første skisse / disposisjon til rapport foreligger Oktober 2019: Workshop nr 1 med 30 deltagere Mai 2020: Årsmøte i NSN, behandler status i prosjektet og aktuelle temaer som er avdekket 28 – 29. august 2020: Workshop nr 2, med deltagelse av «The Human Aspect» 5. oktober 2020: Sluttrapport foreligger til publisering Brukerundersøkelse for måling av resultat: Våren 2021

Prosjektleder/forsker

Jan Harsem

Detaljer
Program
Helse vår (2019)
Prosjektnavn
Rustet til respons
Organisasjon
Norges Røde Kors
Beløp Bevilget
2019: kr 490 000
Startdato
15.08.2019
Sluttdato
30.06.2022
Status
Under gjennomføring