Ryggskole

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Problemformulering

Problemformulering

Har ”Aktiv ryggskole” noen effekt på kroniske ryggpasienter målt ved Back Pain Monitor?

 

Rekruttering

Prosjektdeltakerne ble rekruttert frivillig fra Ryggforeningen Norge, avd. Lillehammer. 15 pasienter meldte seg interessert – samtlige fikk kartlagt oppstartstatus pr. BPM. Enkelte meldte seg mot slutten av planlagt prosjektperiode, men ble likevel inkludert. 7 pasienter har gjennomført pilotprosjektet og blitt retestet – 8 har falt fra. Dataanalysen av de 7 som har gitt meget spennende resultater – årsaken til de 8 dropoutene kartlegges i disse dager og vi arbeider aktivt for å få gjennomført retest også på disse. Det er for tidlig å si noe generelt om dropoutårsak, selv om det hittil ikke synes å være hverken test eller treningsform/frekvens/intensitet som er vesentlige argumenter. Endelig resultatrapport vil fremlegges når dropouts er ferdig analysert.

           

Design

Designet er endret i det de 3 planlagte timene med grunnleggende informasjon om enkel anatomi, fysiologi, patologi, mestringsstrategi og atferdspsykologi ikke ble gjennomført på prosjektgruppen, men for Ryggforeningen generelt – hvor ”heldigvis” ingen av prosjektgruppen deltok! Dermed ble vi tilfeldigvis spart for en vesentlig bias.

 

Erfaringer

Kroniske ryggpasienter er vanskelig å rekruttere til en slik studie – selv om deltakelse var gratis. Man kan ikke ut fra dagens data si noe om det var de ”beste” av pasientene som valgte å delta i prosjektet, men det planlegges en oppfølging for å kartlegge dette. Vi hadde ikke flere interesserte enn de som ble rekruttert. Det uoverkommelige problemet var å samle samtlige til felles undervisning. Når treningen ble lagt til frie tidspunkter, hvor pasientene selv kunne bestemme treningstidspunkt, synes det gjennomførbart å pålegge en viss treningsfrekvens.

 

På de som har gjennomført studien viste BPM seg som et fullt gjennomførbart parameter.

 

Det planlegges videre en kontrollgruppe, selv om dette vil avvike noen måneder i tid.

 

Studien tok lengre tid enn beregnet – primært grunnet vanskelig rekruttering.

 

Konklusjon: De foreløpige analyser tilsier, tross få prosjektdeltakere, at prosjektet bør etterprøves i en klinisk kontrollert studie.

Prosjektleder/forsker

Hans Noet

Detaljer
Program
Rehabilitering (1997)
Prosjektnavn
Ryggskole
Organisasjon
Ryggforeningen i Norge
Beløp Bevilget
1998: kr 15 000
Startdato
09.07.1998
Sluttdato
31.12.1998
Status
Avsluttet