Senior koronaferie på Eidene

Søknadssammendrag

I prosjekt «Senior – korona ferie» ønsker vi å få eldre ut av isolasjonen som ble veldig forsterket i forbindelse med korona nedstengingen av landet. Vi ønsker å tilby ferieopphold for denne målgruppen, slik at de kan få noen hyggelige dager sammen med andre eldre som er/har vært i samme situasjon. Planen inkluderer opphold med overnatting, alle måltider, tilrettelagte aktiviteter for målgruppen, samt transport dør til dør.

Vi ser for oss et samarbeid med Besøkstjenesten i Røde Kors, samt hjemmetjenesten i kommunene for å finne de i målgruppen med behov for å komme ut av isolasjonen.

Prosjektet ønsker å kunne tilby 3-4 trygge, tilrettelagte ferieopphold for inntil 120/130 eldre som i perioden med stengte sykehjem og mange restriksjoner i forhold til besøk.

Bakenforliggende mål er å motvirke ensomhet og inaktivitet. Vi vil tilby 3 dagers opphold for eldre, rekruttert enten gjennom Røde Kors/Besøkstjenesten, gjennom hjemmetjenesten i kommunene eller andre samarbeidspartnere.

Gjennom aktiviteter ute og inne, god og næringsrik mat, samt rikelig med sosialt samvær stimuleres kropp og sjel og kanskje dannes nye vennskap.

Fremdriftsplan

  • November 2020: Rekruttering av deltagere
  • Desember 2020: Juleopphold på Eidene
  • Januar 2021: Evaluering av juleopphold
  • Februar/mars 2021: Rekruttering av deltagere
  • April/mai 2021: Rekruttering av deltagere til våropphold
  • Mai/juni 2021: Våropphold på Eidene
  • Juni 2021 Evaluering av våropphold
  • Juli/august 2021: Rekruttering av deltagere til sensommeropphold
  • August/september 2021: Sensommeropphold på Eidene
  • September 2018: Evaluering av sensommeropphold

Vi forventer økt livskvalitet for målgruppen ved å forebygge ensomhet.

Vi ønsker å skape en sosial møteplass for eldre som har hatt det ekstra ensomt og vært isolert gjennom koronaperioden
Gjennom tilrettelagt fysisk aktivitet, ønsker vi å fremme den fysiske og psykiske helsen hos målgruppen.

Prosjektleder/forsker

Tom Walter Madsen

Detaljer
Program
Frivillighetens program for besøk og aktivitet for sårbare eldre
Prosjektnavn
Senior koronaferie på Eidene
Organisasjon
Norges Røde Kors
Beløp Bevilget
Kr 290.000
Startdato
28.10.2020