Senior koronaferie på Merket

Søknadssammendrag

I prosjekt «Senior korona-ferie» ønsker vi å få eldre ut av isolasjonen som ble veldig forsterket i forbindelse med korona nedstengingen. Mange i denne målgruppen har begrenset med familie og ressurser rundt seg. Gruppen vi ønsker å få med på tur har også ofte dårlig økonomi, som begrenser muligheten til å komme seg ut for å få sosial kontakt i ordnede og sikre former. Vi vil tilby ferieopphold for denne målgruppen, slik at de kan få noen hyggelige dager sammen med andre eldre i samme situasjon.

Planen inkluderer opphold med overnatting, alle måltider, tilrettelagte aktiviteter for målgruppen, samt transport dør til dør. Prosjektet ønsker å kunne tilby 3-4 trygge, tilrettelagte ferieopphold for inntil 100 eldre som i perioden med korona har hatt mange restriksjoner i forhold til besøk m.m.

Bakenforliggende mål er å motvirke ensomhet og inaktivitet. Gjennom aktiviteter ute og inne, god og næringsrik mat, samt rikelig med sosialt samvær stimuleres kropp og sjel og kanskje dannes også nye vennskap som man kan ha glede av også etter oppholdet på Merket.

I forkant av hver senior korona-ferie opphold på Merket vil vi jobbe aktivt med rekruttering i samarbeid med Besøkstjenesten i Røde Kors og hjemmetjenesten i kommunene for å nå ut til de i målgruppen med mest behov for å komme ut av isolasjonen.

Planen er at vi skal tilby

  • Juleopphold på Merket i desember 2020
  • Våropphold på Merket i mai/juni 2021
  • Sensommeropphold på Merket i august/september 2021
  • Juleopphold på Merket i desember 2021

Som et resultat av prosjektet forventer vi økt livskvalitet for målgruppen ved å legge til rette for samvær og sosiale aktiviteter som forebygger ensomhet.

Prosjektleder/forsker

Tom W. Madsen

Detaljer
Program
Frivillighetens program for besøk og aktivitet for sårbare eldre
Prosjektnavn
Senior koronaferie på Merket
Organisasjon
Norges Røde Kors
Beløp Bevilget
Kr 290.000
Startdato
06.11.2020