Sentrale Diabeteskurs

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Vi fikk i 1998 innvilget midler til å utvide det sentrale/nasjonale kurstilbudet for personer med diabetes

Vi fikk i 1998 innvilget midler til å utvide det sentrale/nasjonale kurstilbudet for personer med diabetes. Vi har hvert år arrangert kurs for barn, ungdom, barn/foreldre og voksne og sett at behovet for å delta på slike kurs er stort. Vi ønsket derfor å utvide tilbudet for å gi flest mulig opplæring og selvstendighetstrening, noe som gir personer med diabetes et viktig grunnlag for å leve et godt og langt liv med diabetes.

 

Etter at søknaden var sendt og midlene bevilget, ble det bestemt at midlene skulle brukes til å prøve ut et nytt kurskonsept for barn i alderen 11 – 13 år. På tidligere barnekurs har aktivitetene blitt lagt opp rundt praktisk arbeid, teori, gruppearbeid og erfaringsutveksling. Så i tillegg til å gjennomføre de tradisjonelle kursene sommeren 1999, fikk Hordaland Diabetes Senter oppgaven å arrangere en leir for barn.

 

23. – 27. juni ble det arrangert en leir i Kinsarvik med ca. 30 barn fra hele landet. Her ble det ble lagt mindre vekt på teori, og satt mer fokus på praktisk læring gjennom diskusjoner, erfaringer og fysisk aktivitet. Dette er viktig for at personer med diabetes selv skal kunne ta ansvar for egen sykdom og mestre ulike situasjoner i hverdagen.

 

Tilbakemeldingen fra barn, ledere og helsepersonell har vært veldig positive. Det virker som barna lærte veldig mye om sin egen diabetes og ble mer selvstendige til å ta egne avgjørelser med hensyn til matinntak, aktivitet og insulindosering. Dette har resultert i at Norges Diabetesforbund har gått bort fra de tradisjonelle kursene og ser på andre/nye måter å gjennomføre slik læring på. For år 2000 vil det bli arrangert 3 nasjonale leirer i regi av Hordaland Diabetes Senter og Norges Diabetesforbund; et for barn 9­ – 11 år og to for barn 12­ – 14 år.

Prosjektleder/forsker

Anne Holo Kristoffersen

Detaljer
Program
Rehabilitering (1998)
Prosjektnavn
Sentrale Diabeteskurs
Organisasjon
Diabetesforbundet
Beløp Bevilget
1999: kr 400 000
Startdato
01.01.1999
Sluttdato
31.12.1999
Status
Avsluttet