Skravlekopp -folkebevegelse mot ensomhet

Søknadssammendrag

Bakgrunn

Ensomhet har blitt et folkehelseproblem. I regjeringens Folkehelsemelding 2015, ble det tatt til orde for å forebygge ensomhet. Et av de viktigste virkemidlene som ble lagt frem er å styrke folks mulighet «til deltakelse i sosialt fellesskap som gir tilhørighet». Hva er vårt samfunnsansvar? Skravlekopp er ment som et initiativ i denne retning. Skravlekopp er en grønn kopp som står sammen med de andre koppene på utvalgte kafeer. Når du bestiller drikken din i en Skravlekopp, viser du andre i lokalet at du gjerne snakker litt med noen. Om du trenger en prat eller tilbyr en prat er uvesentlig.

Målsetting

Det overordnede målet med å utvikle Skravlekopp og spre konseptet til store deler av Norge, er å forhindre ensomhet og øke opplevelsen av fellesskap og sosial støtte. Vi vil at flere skal føle seg inkludert og sett, og vi vil gjøre Skravlekopp til et verktøy for å komme i kontakt med hverandre.

Målgruppe

Folk som går på kafè og de som har lyst på en å prate med. De som trenger en prat og de som tilbyr en prat. Folk som kjenner på ensomhet og isolasjon.

Antall personer i målgruppen

10000

Beskrivelse av gjennomføring

Gjennom dette prosjektet vil vil vi følge opp kafeer som har kjøpt Skravlekopp. Vi vil kvalitetssikre og spre ideen bak Skravlekopp. Dette vil vi gjøre på følgende måte: – Inspirasjon og foredrag med ensomhet på agendaen – Brukermedvirkning: vi vil ta prat med både de som trenger en prat og de som ønsker å tilby en prat – Kontakt med kafeeier og tilby arrangement i samarbeid med kafeen – Rekruttering av Skravlevenner/Skravlekoppambassadører. Disse kan verve seg selv bli vervet. Vi vil veilede dem og kafeer i hvordan ufarliggjøre Skravlekopp og invitere til menneskemøter. Dette appellerer til frivillige og de vil bli tett fulgt opp gjennom prosjektet – Korte filmer som legges ut ukentlig på våre sosiale medier og nettside, både med mannen i gata og mer kjente profiler. Her vil vi kunne gi tips om hvordan lykkes med Skravlekopp. Vi ser for oss håndholdte mobiltelefoner, i formen «fem på gata» – Forum på sosiale medier, der det utveksles erfaringer og gis tips samt skape stolthet og ansvar for konseptet – Opplæringsfilmer med tips til kafeeiere om hvordan lykkes med Skravlekopp. Disse kan også brukes i inspirasjonsforedrag

Fremdriftsplan

Aug-Okt2019: Oppstart: Følge opp respons fra Skravlekopp-kaféer. August -Nov2019: Følge opp»Skravlevenner» Aug-Des2019:12 «Fem på gata» videoer Okt-Des2019: Samle inn brukererfaringer Jan-Mars2020:Besøke kafeer for erfaringsutveksling og inspirasjon April-Mai2020: Skravletreff rundt i landet med brukermedvirkning April-Juni2020: Inspirasjonsforedrag med geografisk spredning Aug2020: Rapport/Plan for videreføring av Skravlekopp

Prosjektleder/forsker

Venke Knutson

Detaljer
Program
Helse vår (2019)
Prosjektnavn
Skravlekopp -folkebevegelse mot ensomhet
Organisasjon
Rådet for psykisk helse
Org.ledd
Mappeløs AS
Beløp Bevilget
2019: kr 715 000
Startdato
01.08.2019
Sluttdato
01.08.2020
Status
Under gjennomføring