Smart mat – folkehelse for alle

Søknadssammendrag

Bakgrunn
Personer med funksjonsnedsettelser og kronisk syke har vært hardt rammet av smitteverntiltak og smittefare de siste to år under Covid-19 pandemi og det er fortsatt utfordrende for mange, selv etter gjenåpning av samfunnet. De negative konsekvensene har vist seg blant annet gjennom mangel på tilbud som har ført til forverret sykdom, dårligere funksjonsnivå og mer smerter for svært mange. Det har ført til en betydelig økning i psykiske problemer forårsaket blant annet av isolasjon, frykt for smitte og fravær av tjenester som er nødvendige for å få hverdagen til å gå rundt. Mange har mistet treningstilbudet og fysisk aktivitet. FFO Trøndelag ser behov for folkehelsetiltak som hjelper å reversere de negative fysiske og psykiske effektene av pandemien.

Målsetning
Hovedmålet med prosjektet er å tilby et folkehelsetiltak rettet mot personer med funksjonsnedsettelser og kroniske sykdommer, som stimulerer til felles aktivitet, deltakelse og relasjonsbygging – samtidig som deltakerne får økt kunnskap om en sunn livsstil. For flere typer diagnoser vil et sunt og tilrettelagt kosthold kunne redusere symptomer, hindre forverring og i noen tilfeller være behandlingsformen med størst effekt.

Målgruppe
Tiltakene som rettes mot medlemmer i organisasjonene, personer med funksjonsnedsettelser og kroniske sykdommer i aldersgruppen barn, ungdom, voksne og eldre.

Beskrivelse av gjennomføring
I dette prosjektet skal Unge Kokker tilby FFO Trøndelags medlemmer en gratis «Matglede»-pakke med 45 fysiske Matglede-kurs og 30 digitale foredrag og digitale matkurs som vil bli skreddersydd og tilpasset FFO Trøndelags medlemmer. I matglede-kursene vil deltakerne få praktisk kunnskap og erfaring i å lage sunn mat fra bunnen av og deretter spises maten i felleskap. De digitale foredrag og digitale matkurs vil inkludere temaer som grunnleggende ernæring basert på Helsedirektoratets kostholdsråd, fysisk aktivitet, hverdagsaktiviteter, søvn og psykisk helse.

Prosjektleder/forsker

Sandra Mauer

Detaljer
Program
Stimuleringsprogram for helsefrivilligheten
Prosjektnavn
Smart mat – folkehelse for alle
Organisasjon
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon
Beløp Bevilget
Kr 999.990
Startdato
08.04.2022