Smitteverntiltak i forbindelse med likepersonbesøk hos eldre hørselshemmede


Søknadssammendrag

Koronaepidemien har i særlig grad rammet eldre. Alder og sykdom gjør gruppen spesielt sårbar. Mange er allerede enslige og blir fort ensomme når de isoleres ytterligere. I tillegg har gruppen behov for hjelp med sine høreapparat, både vask og stell, men også skifte av batteri. Uten slik hjelp blir de også berøvet telefonkontakt med familien. Eldre bor hjemme mye lenger enn tidligere og om de ikke har vedtak på hjemmehjelp, kan en likeperson fra HLF være den eneste som kommer på hjemmebesøk for å hjelpe med høreapparatene og slå av en prat.

På landsbasis hjelper våre likepersoner normalt ca. 22.000 personer årlig. Våre likepersoner er ofte de som fanger opp faresignaler på sykdom og underernæring. Primærmålgruppen for prosjektet er eldre hjemmeboende.

For å kunne bistå må våre likepersoner, som også er en godt voksen gruppe, sørge for smittevern etter FHI og myndighetenes retningslinjer. Likepersonene våre må ha hansker ved stell og rengjøring av høreapparat, og de må ha ansiktsmasker, særlig fordi de noen ganger må hjelpe med påsetting av høreapparateter. De trenger også sprit til å rense sitt utstyr etter bruk. Dette er kostbart og ikke alle lokallag har midler disponible til dette. Målsettingen er å kunne gjenoppta dette likepersonstilbudet. Slike hjemmebesøk er en garantist for at mange eldre høreapparatbrukere får et tilsyn med jevne mellomrom, og for at høreapparatene virker som det skal. Dette gjør det mulig for mange eldre å høre radio og tv, snakke i telefonen og kunne varsle ved kritisk situasjon. For våre likepersoner dreier dette seg om å opprettholde et tilbud mange eldre er vant til og setter stor pris på.

Prosjektets vil informere om smitteverntilbudet til våre 11 fylkeslag og rundt 140 lokallag som administrerer likepersonordningen lokalt. Det vil også bli sendt ut slik informasjon til alle våre 570 likepersoner i hele landet.

Prosjektleder/forsker

Nina Ekjord Øyen

Detaljer
Program
Frivillighetens program for besøk og aktivitet for sårbare eldre
Prosjektnavn
Smitteverntiltak i forbindelse med likepersonbesøk hos eldre hørselshemmede
Organisasjon
HLF Hørselshemmedes Landsforbund
Beløp Bevilget
Kr 250.000
Startdato
03.10.2020
Status
Pågående