Smørebuss

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Bakgrunn

Sommeren er en tid for varme, sol og lettkleddhet. For mennesker med hudsykdommer kan det være en krevende tid. Selv om varme, sol og saltvann virker som medisin mot hudsykdommer kan sommeren være vanskelig. Uønskede blikk, skam og kommentarer fra andre er en påkjenning for de fleste. Det er knyttet en del stigma til hudsykdommer og mye av dette stammer fra uvitenhet og feilinformasjon, f.eks at noen tror det kan være smittsomt. For gruppen som lever med disse sykdommene kan stigmaet føre til at de ikke oppsøker og får den hjelpen de trenger; hjelp som kunne gjort hverdagen litt lettere.

Målsetting

Å både skape større forståelse for hudsykdommer hos befolkningen flest; bidra til å normalisere ved å sette fokus på det, og ikke minst treffe folk for å gi gode råd, tips, hjelpemidler. Delmål: besøke 5-6 festivaler og avholde stand hvor minst 30.000 besøker standen.

Målgruppe

Målgruppen er personer i alderen 18-45 som vi vil nå gjennom festivaldeltakelse. Sekundærmålgruppe er befolkningen generelt som nås gjennom media og observasjon

Antall personer i målgruppen

350000

Beskrivelse av gjennomføring

Prosjektet handler om en turnebuss i synlige farger med navnet Smørebussen i store bokstaver på siden. Bussen skal kjøre fra Østlandet til Sørlandet og besøke aktuelle festivaler i løpet av sommeren 2020, for å nå befolkningen med hovedvekt på unge voksne. Vi vil avholde stand tilknyttet festivalene som bemannes av medlemmer og en hudlege i spesialisering (LIS lege). Standen vi benytte flere trekkplastre, blant annet konkurranse med premie, hand-outs/merges, selfievegg og mulighet for en konsultasjon med LIS legen. Ideen om smørebuss har levd i PEF og PEF-ung i flere år. Det gjennomført små pilotprosjekt i mindre skala i både Østfold og Sogn og Fjordane. Da har sanden vært å finne på torvet eller tilknyttet et apotek. Nå vil vi ta ideen til nye høyder, nå andre målgrupper og knytte konseptet mer opp til festivaler og arenaer hvor store mengder av målgruppen er. Tidligere har vi brukt leiebil, noe som har gitt store begrensinger vedrørende både dekorering og tilpassing av bussen etter prosjektets ønsker og behov. De som bemanner standen vil være iført t-skjorter og hettegensere som er lagd i stil med bussen sine farger. Vi planlegger å inkludere 5-6 festivaler i Sørøst-Norge, i tidsrommet juni-august .

Fremdriftsplan

jan: prosjektgruppe rekrutteres, møtes og starter planleggingen. feb-mai: utarbeidelse av materiell (selfievegg, hand-outs, uniform, bil som dekoreres osv). Prosjektgruppen kurses og utrustet for jobben. Det jobbes med å rekruttere LIS-lege, festivaler kontaktes osv. April: LIS-lege og festivalrute er i boks. juni-aug: turne sept: evalueres, data innhentes okt-nov: rapport skrives Des: resultat formidles i medlemsblad etc.

Prosjektleder/forsker

Thea Kristine Lande

Detaljer
Program
Helse høst (2019)
Prosjektnavn
Smørebuss
Organisasjon
Psoriasis- og eksemforbundet
Beløp Bevilget
2020: kr 335 000
Startdato
01.01.2020
Sluttdato
31.12.2023
Status
Under gjennomføring