Snus som introduksjon til røyk

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Bakgrunn: Mens røyking blant unge har blitt mindre populært de siste årene, har bruk av snus økt dramatisk. Dette skaper nye problemstillinger innenfor tobakksforskningen.

 

Mål gjennomføring og resultater: Dette prosjektet fokuserer på tre ulike områder.

For det første ble det stilt spørsmål ved om snus kan fungere som en inngangsport for senere opptak av røyking. Forskning peker i retning av at snus er mindre farlig enn røyking, men dersom mange unge som begynner å bruke snus etter hvert begynner å røyke på bakgrunn av de erfaringer de gjør seg med snus, kan dette slå negativt ut for folkehelsen. Hvis bruk av snus fører til mer positive oppfatninger eller forventninger til røyking, kan dette motivert til oppstart av røyking. En longitudinell studie blant unge gutter som ble fulgte i ett år, viste at de som begynte å bruke snus i løpet av dette året viste endringer i retning av høyere forventninger om at røyking kan redusere negative følelser som stress. Imidlertid var alle andre forventninger stabile, som for eksempel røyking som vektkontroll eller oppfatninger av røykere som «kule». Røykere ble ikke noe «kulere» blant de som brukte snus i løpet av perioden de ble undersøkt. I hovedsak støtter ikke funnene opp under bruk av snus som en mulig inngangsport til røyking.

 

For det andre ble en tverrsnittsundersøkelse blant unge voksne anvendt for å belyse om teoretiske konstruksjoner i form av forventninger, som er mye anvendt i studie av røyking, kunne anvendes for å studere hva som motiverer og predikerer bruk av snus. Studien viste at blant unge voksne snusbrukere var oppfatninger om helsefaren ved snusing avgjørende for motivasjonen til å fortsette å snuse. Desto sterkere forventninger snusebrukerne hadde om at bruk av snus kunne medføre helseproblemer som kreft, jo mindre motivert ble de til å fortsette å bruke snus. Det er lite kunnskap om hva som påvirker folk til å bruke snus, og resultatene tyder på at oppfatninger om helserisiko ved bruk av snus påvirker unge voksnes snusvaner. Det er imidlertid utfordrende å lage kampanjer relatert til helsefarene ved snus, ettersom studier har vist at for eksempel kreftrisikoen knyttet til snus er minimal.

 

For det tredje ble det undersøkt hva som karakteriserer unge snusbrukere sammenlignet med de som var røykere eller dobbeltbrukere av både snus og sigaretter. Unge gutter som bruker snus kan beskrives som noe annerledes enn røykere og ikke-røykere. Sammenlignet med ikke-røykere kunne snusbrukere i større grad settes i sammenheng med annen risikoatferd, som å drikke eller å skulke. På den annen side kunne snusbrukere i større grad kunne settes i sammenheng med sosialt ønskelige kjennetegn, som å ha et mål om høyere utdanning, sammenlignet med ungdommer som røykte.

 

Konklusjon: Funnene kan tyde på at man må se på unge snusbrukere som en egen målgruppe med noen bestemte kjennetegn, sammenlignet med røykere og ikke-røykere. Det kan være viktig å ha i bakhodet, når man ønsker og nå frem til ungdom, i håp om å endre snusatferd.

 

Doktorgradsavhandling:

Larsen E (2013) Snus among young people in Norway. Some psychosocial aspects. Universitetet i Oslo, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, ISSN 1504-3991.

 

Artikler:

Larsen E, Rise J & Lund KE (2013) “Risk and protective factors of adolescent exclusive snus users compared to non-users of tobacco, exclusive smokers and dual users of snus and cigarettes.” Addictive Behaviors, årg. 38, nr. 7, s. 2288-2294.

http://dx.doi.org/10.1016/j.addbeh.2013.02.007

 

Larsen E, Rise J & Lund KE (2012) “The relationship between snus use and smoking cognitions.” Addiction Research & Theory, årg. 20, nr. 6, s. 447-455.

doi:10.3109/16066359.2012.665521

 

Larsen E, Rise J & Lund KE (2010) “Expectancies and intentions to use snus among Norwegian first- year students.” Nicotine & Tobacco Research, årg. 13, nr. 5, s. 313-318.

doi: 10.1093/ntr/ntq256

 

Prosjektleder/forsker

Elisabeth Larsen

Hovedveileder

Karl Erik Lund

Detaljer
Program
Forskning (2005)
Prosjektnavn
Snus som introduksjon til røyk
Organisasjon
Landsforeningen for hjerte- og lungesyke
Beløp Bevilget
2006: kr 485 000, 2007: kr 505 000, 2008: kr 0, 2009: kr 560 000
Startdato
01.08.2006
Sluttdato
19.04.2010
Status
Avsluttet