Sorgstøtte på nett

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet/tiltaket
Med de smittevernsbegrensingene som finnes per i dag for sosial omgang, er det mange grupper som kjenner på et sterkt savn av fysiske møteplasser. En av dem er spesielt de som har mistet barn.

Å knapt kunne møte folk, få en klem, delta på kurs og sorggrupper, å ikke få lov til å dele smerten man bærer på med familie, venner og kollegaer. Alt det som gjennom forskning og erfaring viser er utrolig viktig for å få hjelp og støtte i sorgarbeidet etter tap av barn.

Vi ønsker å tilby ulike webinarer til våre medlemmer hvor man digitalt kan følge foredrag som kan være til støtte og hjelp i denne spesielle tiden for fysiske møteplasser er svært begrenset.

Beskrivelse av tiltak/aktivitet
Vi vil tilby våre medlemmer en serie på fire webinarer med ulike tema, med varighet på 1,5 til 2 timer.

Webinarene vil ha ulikt innhold, men basere seg på psykisk helse, bearbeiding, mestring og støtte innenfor sorgstøttearbeidet.

Webinarene vil kreve påmelding, og lenke til sendingen vil bli sendt til de påmeldte.

Antatt virkning av prosjektet/tiltaket
For de som har mistet barn under pandemien, har situasjonen vært ekstremt tøff. Med begrensninger på besøk, på og utenfor sykehus, antall deltagere i begravelsen og behov for distansering – hvordan har sorgen vært for dem? Vi håper at vi kan være med å bidra til at de finner et felleskap hos oss, selv om det i første omgang blir digitalt.

Prosjektgruppen består av styret i foreningen, samt leder av likepersonopplæringen.

Alle har selv mistet et eller flere barn, så brukermedvirkningen er sterkt til stede.

Foreleserne som skal benyttes er alle fagpersoner innen sine felt.

Prosjektgruppen starter arbeidet umiddelbart, og målet er at to av webinarene vil bli avholdt før jul, de to andre på nyåret.

Prosjektleder/forsker

Anne Giertsen

Detaljer
Program
Stimuleringsprogram for helsefrivilligheten
Prosjektnavn
Sorgstøtte på nett
Organisasjon
Foreningen Vi som har et barn for lite
Beløp Bevilget
Kr 160.000
Startdato
16.10.2020