Spiseforstyrrelser i eliteidretten

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Spiseforstyrrelser er et problem både i samfunnet generelt og i idretten spesielt

Spiseforstyrrelser er et problem både i samfunnet generelt og i idretten spesielt. Estetiske idretter har vist seg å være spesielt utsatt for spiseforstyrrelse og Turn og Rytmisk sportsgymnastikk kan derfor sies å være i risikogruppen. Internasjonale undersøkelser har dokumentert at informasjon og holdningsarbeid på alle nivå i et slikt risikomiljø har en gunstig effekt i forhold til det å endre holdninger og adferd hos utøverne selv og støtteapparatet rundt (Pirran et al, 1999).

 

Samtlige gymnaster på landslagsnivå i Turn kvinner og Rytmisk sportsgymnastikk, deres foreldre/foresatte og trenere og dommere på nasjonalt og internasjonalt nivå har vært involvert i prosjektet gjennom kurs og diskusjonsfora. Vi har fokusert på riktig kosthold for en best mulig prestasjon i idretten. Responsen har vært positiv og en større åpenhet rundt temaet er skapt. Forebygging av spiseforstyrrelser er et evigvarende arbeid og det som nå er satt i gang vil bli fulgt opp av tillitsvalgte og administrasjonen i Norges Gymnastikk- og Turnforbund.

Prosjektleder/forsker

Christina Stusvik

Detaljer
Program
Forebygging (2001)
Prosjektnavn
Spiseforstyrrelser i eliteidretten
Organisasjon
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Beløp Bevilget
2002: kr 76 000
Startdato
01.02.2002
Sluttdato
01.08.2003
Status
Avsluttet