Støtte til pårørende

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Samtalegrupper for pårørende til slagrammede, avd

Samtalegrupper for pårørende til slagrammede, avd. Med. 3 ved Bærum sykehus.

 

I forbindelse med at jeg skrev en fordypningsoppgave siste året ved videreutdanning i psykiatrisk sosialt arbeid, ønsket jeg å undersøke de pårørendes behov for støtte. Dette ledet til oppgaven med tittelen ”Får pårørende til slagrammede tilstrekkelig støtte ved pasientens sykehusopphold?”

 

Etter å ha startet prosjekt med samtalegrupper for pårørende til slagrammede, har vi hatt 48 deltagere, fordelt på 8 samtalegrupper. Aldersspredningen har vært fra 35­- 90 år. 37 kvinner og 11 menn har deltatt. Gruppestørrelsen har vært fra 4 ­- 7 personer.

 

Utgangspunktet har vært noe forskjellig i gruppene. De fleste gruppene har tatt utgangspunkt i pasienter som stort sett var inneliggende da de pårørende ble invitert til gruppene.

 

Temaene var de samme i alle gruppene: hjerneslag, (årsaker og medisinsk behandling), usynlige utfall, (personlighetsforandringer), endringer i livssituasjonen for de pårørende (sorg­ og krisereaksjoner) og tiltak etter utskriving. (kommunale, fylkeskommunale og frivillige tiltak).

 

Vi har fått utrolig mye kunnskap om det å være pårørende og om hvor viktig det er for mange å føle at de ikke er alene med opplevelsen av å ha en slagrammet som pårørende.

 

Som både prosjektleder og ansvarlig for temaet ”Endringer i livssituasjonen for pårørende”, er jeg blitt kontaktet, for å fortelle om gruppetilbudet og jeg har tilbudt kortere foredrag om erfaringene vi har fått i vårt pårørendearbeid.

 

Etter å ha gjennomført prosjekt II (introduksjonskurs for gruppeledere) var målet å opprette en tverrfaglig gruppe som kan ivareta gruppetilbudet for pårørende, slik at gruppetilbudet tilbys 3-4 ganger per år. Derfor er det nødvendig å starte et nytt introduksjonskurs, basert på det samme grunnlaget som sist, men med de endringer som ble fremsatt ved evalueringen. Planen er å tilbyet nytt kurs høsten 2000.

Prosjektleder/forsker

Ann Englund

Detaljer
Program
Rehabilitering (1997)
Prosjektnavn
Støtte til pårørende
Organisasjon
Nasjonalforeningen for folkehelsen
Beløp Bevilget
1998: kr 27 000
Startdato
16.02.1998
Sluttdato
31.01.1999
Status
Avsluttet