Tegnspråkinformasjon til nye døve studenter

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Bakgrunn

Norges Døveforbund har et pågående DAM-prosjekt «Tegnspråklig vernepleieutdanning» (2019/HE2-278823) samarbeid med NTS Kompetanse og Universitetet i Sørøst-Norge (USN). USN forbereder nå oppstart for første kull med en gruppe døve/tegnspråklige studenter med studiestart høst 2022. Gjennom arbeidet med dette prosjektet, har vi sett at det er et sterkt behov for tegnspråklig informasjon til nye døve studenter på generell basis om ulike akademiske temaer. Begrunnelsen for at det er nødvendig at informasjonen er i form av tegnspråk på film er sammensatt og nærmere forklart i prosjektbeskrivelsen.

Målsetting

Formålet er å bedre inkludering av døve studenter i høyere utdanning i Norge. Det å være døv student i et talespråklig samfunn er krevende, og med god informasjon kan man redusere belastninger i form av stress og anstrengelser for å tilpasse seg. God inkludering er helsefremmende.

Målgruppe

Døve/hørselshemmede studenter, både nåværende og fremtidige.

Antall personer i målgruppen

5000

Beskrivelse av gjennomføring

I et samarbeid mellom Norges Døveforbund, Supervisuell og Universitetet i Sørøst-Norge vil man utarbeide informasjonsfilmer for døve studenter. Manus og innhold utvikles som en del av prosjektet, se prosjektbeskrivelse for mer detaljert skisse av innhold – noen utvalgte punkter: -Generelt om høyere utdanning og ulike retninger -Om forskjellige studieretninger og muligheter, intervju med døve som har fullført ulike studier -En serie korte "Hva er?" intervjuer med fagansatte ved USN eller andre instutisjoner. -Informasjon spesielt relevant for døve studenter (NAV, tolk, hjelpemidler) -Akademisk skriving -Kildebruk, kildekritikk og plagiering. -Utvalgte temaer fra Lovu-banken -Eksamensangst -Studentlivet -Helsetilbud til døve, feks NBHP -Tegnspråkutgave av «Student 1-2-3» – USN sin informasjonsguide til nye studenter Filmene vil bli lagt ut på USN sine nettsider, og formidlet direkte til studentene. Generell informasjon blir tilgjengelig for alle universitetene i Norge gjennom egne formidlingsplattformer som Lovu-banken. I tillegg formidler NDF gjennom alle sine kanaler og på tegn.tv, en nettkanal for tegnspråklig informasjon drevet med støtte av Nasjonalbiblioteket som er en kjent ressurs for tegnspråkinformasjon i døvemiljøet.

Fremdriftsplan

1. kvartal 2022 Etablering av prosjektgruppe Utvikling av manus og innhold 2. kvartal 2022 – 3. kvartal 2023 Opptak og redigering Publisering og markedsføring 4. kvartal 2023: Evaluering og videreføring Sluttrapportering

Prosjektleder/forsker

Finn Arild Thordarson

Detaljer
Program
Helse høst (2021)
Prosjektnavn
Tegnspråkinformasjon til nye døve studenter
Organisasjon
Norges Døveforbund
Org.ledd
Supervisuell (sosial entreprenør med kun døve/hørselshemmede ansatte)
Beløp Bevilget
2022: kr 700 000
Startdato
03.01.2022
Sluttdato
29.12.2023
Status
Under gjennomføring