Tegnspråklig teatermanus

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Teater Manu – norsk tegnspråkteater, spiller stykker på tegnspråk mens teatermanus finnes kun på norsk

Teater Manu – norsk tegnspråkteater, spiller stykker på tegnspråk mens teatermanus finnes kun på norsk. Per i dag er ingen manus disponible på tegnspråk. Dette gjør at døve skuespillere som har tegnspråk som første språk og norsk som andre språk, oversetter selv manuset på norsk til tegnspråk. For det første har de ikke faglige kvalifikasjoner for å mestre dette. For det andre går tiden som blir brukt til å oversette, på bekostning av det kunstneriske arbeidet.

 

Derfor har Teater Manu ønsket å utvikle en generell prosedyre for å oversette teatermanus til norsk tegnspråk. Se eget vedlegg. Denne prosedyren ble utviklet gjennom oversettelsen av Peer Gynt av Henrik Ibsen. Stykket er en viktig del av norsk kulturarv og byr på mange utfordringer for oversetteren. Dette er derfor et solid grunnlag for å bygge opp en relevant prosedyre. Oversettelsen ble brukt for å sette opp stykket i forbindelse med Henrik Ibsens jubileum i 2006. Et annet mål er å gi døve tilbud om et fullstendig produkt med både den visuelle tegnspråkboken og den filmatiserte forestillingen av Peer Gynt.

 

Prosjektet ble gjennomført av en arbeidsgruppe som besto av to personer. De har jobbet et halvt år i ca. 50% stilling hver. De har levert prosedyren på papir og utviklet et dataprogram som lett kan brukes for nye oversettelser av teatermanus til tegnspråk. Deres oversettelse av Peer Gynt finnes på DVD. Den er et konkret eksempel på hvordan prosedyren kan lede til et godt sluttprodukt. DVD-en er foreløpig utgitt i et opplag på 50 stykk.

 

DVD-en skal evalueres i løpet av våren 2006 av teatersjefen, skuespillerne i Peer Gynt og representanter for publikum. Teateret planlegger å bruke denne erfaringen som utgangspunkt for å oversette teatermanus for fremtidige produksjoner. Så langt har teatersjefen og regissøren sagt seg meget fornøyd med både programvaren og store deler av manus og bakgrunnsinformasjonen. Men de ser også behovet og mulighetene for forbedringer og en videreutvikling av prosjektet. Oversettelsen av Peer Gynt med en filmatisering av forestillingen blir tilgjengelig for publikum i løpet av våren 2006. Ikke minst har mange skoler med døve elever, meldt sin interesse.

 

Vi ønsker å markedsføre sluttproduktet gjennom Teater Manus markedsføringsnettverk, slik at DVD-en blir tilgjengelig for alle døve og hørende som ønsker å få en tegnspråklig versjon av Peer Gynt.

Prosjektleder/forsker

Magali Blachère

Detaljer
Program
Rehabilitering (2004)
Prosjektnavn
Tegnspråklig teatermanus
Organisasjon
Norges Døveforbund
Org.ledd
Teater Manu
Beløp Bevilget
2005: kr 350 000
Startdato
03.02.2005
Sluttdato
30.06.2005
Status
Avsluttet