Tiltak mot vold i svangerskap

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Bevistgjøring av tygghetstiltak for å redusere vold i nære relasjoner blandt norske, pakistanske og somaliske gravide.

Sluttrapport

Bakgrunn

I 2014 ble det bestemt at gravide rutinemessig skulle spørres om vold i svangerskapsomsorgen. Helsepersonell synes det var utfordrende og etterlyste mer kunnskap om å hjelpe voldsutsatte kvinner. Forskning viser at kvinner opplever det positivt å bli spurt og har nytte av relevant informasjon.

Målsetting

Målsetting har vært redusere vold i nære relasjoner gjennom å lære kvinner trygghetstiltak i svangerskapet. Delmål: 1) Finne hvilke tiltak som som passer for kvinner med norsk, pakistansk og somalisk bakgrunn og utarbeide screeningverktøy/intervensjon til bruk på nettbrett 2) Lære opp jordmødre i screeningverktøy/intervensjon 3) Teste effekten av å lære kvinner trygghetstiltak 4) Undersøke jordmødres og kvinners erfaring med verktøyet.

Design, metode, materiale

Vi har gjennomført en randomisert kontrollert studie (RCT) i svangerskapsomsorgen. Nitten helsestasjoner (HS) har fått nettbrett med et screeningverktøy for vold og kvinner har svart anonymt på spørsmål om vold på nettbrettet. De som har screenet positivt har blitt randomisert til enten: intervensjon: En film om trygghetstilltak eller kontroller: en film om med generell info om svangerskapet, inkludert hjelpetiltak for vold. Materialet har vært tilgjengelig på norsk, somali, urdu og engelsk. Deltagerne har fylt ut baselinje spørsmål på nettbrettet: voldsscreening, om trygghetstiltak, demografi, fysisk og mental helse og livskvalitet. Oppfølging har vært på HS 3 mnd etter fødsel. Hovedutfall: bruk av trygghetstiltak. Andre utfall: voldsutsatthet, fysisk og mental helse, livskvalitet og fødselsutfall. Vi har gjennomført flere kvalitative studier som forberedelse og evaluering av RCTen.

Gjennomføring

Delmål: 1) Før vi lagde materialet til studien undersøkte vi: a) hva kvinner tenker om å bli spurt om vold på HS, b) hva jordmødre tenker om å spørre c) hvilke spørsmål og tiltak mot vold passer for kvinner med norsk/pakistansk/somalisk bakgrunn? 2) Gjennomført opplæring av jordmødre på samlinger og hatt dager hvert halvår med faglig påfyll 3) Testet effekten av å lære kvinner trygghetstiltak gjennom en RCT på 19 HS. Jordmødrene har rekruttert 1818 kvinner som har svart på spørreskjema (Q1). Ca 300 har svart på oppfølgingsskjema (Q2) og vi samler inn epikriser etter fødsel (Q3). 4) Jordmødres og kvinners erfaring med verktøyet har blitt undersøkt gjennom kvalitative intervjuer. Pga utvidet brukermedvirkning tok det lengre tid å utvikle materiale til studien. Oppstart for datainnsamling ble forsinket med ca 1 år. Analysering av data/artikler relatert til hovedutfall følger forsinkelsen.

Resultater

Ingen kvinner ble spurt om vold i svangerskapsomsorgen. Jordmødres kommunikasjonsevner var essensielt i forhold avdekking av vold. Kvinner var positive til å svare på spørsmål om vold på et nettbrett. Anonymitet og et tillitsforhold til jordmor var viktig. Et nettbrett med spørsmål/informasjon om vold kan hjelpe jordmødre å kommunisere om tema. Innholdet kan være en døråpner, men krever direkte kommunikasjon med kvinnen om vold.

Samarbeidspartnere

Lukasse: Veileder for Henriksen, bidratt i alle deler av prosjektet. Flaaten: Stipendiat (midler fra NFR – Henriksen hovedveileder): datainnsamling/analyser/artikler. Garnweidner-Holme: kvalitative studier. Schei/Taft: utarbeidelse av materiale/protokollartikkel. Jagmann: opplæring av jordmødrene.

Videre planer

Vi avsluttet datainnsamling Q1 i juli 2019 og har data fra 1818 kvinner i et klart datasett. VI har jobbet med Q1 og planlegger å sende inn artikkel fra dette datasettet i august 2020. Vi avsluttet datainnsamling Q2 (etter purring) i juni 2020. Artikkelen om studiens hovedutfall planlegges å sendes inn høsten 2020. Når resultater foreligger kan eventuelt video tas i bruk. Vi har intervjuet 12 kvinner som har deltatt i for å få deres erfaring som en del av evalueringen. Artikkelen sendes inn høsten 2020.

Samarbeid med søkerorganisasjonen

Samarbeidet har vært godt og generert samarbeidsprosjekter som har økt kunnskapen om vold mot gravide: 1) Undersøkelse blant norske jordmødre om de spør gravide om vold som fikk oppmerksomhet i media. Resultater er publisert i tidsskrift for jordmødre 2) Internasjonal konferanse om vold mot gravide med bla foredrag fra leder av WHO sitt arbeid når det gjelder vold mot kvinner. Undertegnede har i tillegg snakket om sin forskning i Fredrikke og hatt innlegg på N.K.S sin regionssamling i Fredrikstad

Publikasjonsliste

Henriksen, L. (2017). Spør norske jordmødre alle gravide om vold? Tidsskrift for jordmødre, 123(1/2017), 5.

Henriksen, L., Garnweidner-Holme, L., Thorsteinsen, K. & Lukasse, M. (2017). ‘It is a difficult topic’ – a qualitative study of midwives´ experiences with routine antenatal enquiry for intimate partner violence. BMC Pregnancy Childbirth, 17, 165.
DOI 10.1186/s12884-017-1352-2

Garnweidner-Holme, L. M., Lukasse, M., Solheim, M. & Henriksen, L. (2017). Talking about intimate partner violence in multi-cultural antenatal care: a qualitative study of pregnant women's advice for better communication in South-East Norway. BMC Pregnancy Childbirth, 17(1), 123.
doi:10.1186/s12884-017-1308-6

Lindstad Løvåsmoen, E. M., Nyland Bjørgo, M., Lukasse, M., Schei, B., & Henriksen, L. (2018). Women's preference for caesarean section and the actual mode of delivery – Comparing five sites in Norway. Sex Reprod Healthc, 16, 206-212*

Henriksen, L., Borgen, A., Risløkken, J., & Lukasse, M. (2018). Fear of birth: Prevalence, counselling and method of birth at five obstetrical units in Norway. Women Birth, 33(1), 97-104. doi:10.1016/j.wombi.2018.11.008*

Henriksen, L., Flaathen, E. M., Angelshaug, J., Garnweidner-Holme, L., Smastuen, M. C., Noll, J., Taft, A, Schei, B. & Lukasse, M. (2019). The Safe Pregnancy study – promoting safety behaviours in antenatal care among Norwegian, Pakistani and Somali pregnant women: a study protocol for a randomized controlled trial. BMC Public Health, 19(1), 724.

Garnweidner-Holme, L., Henriksen, L., Flaathen, E. M., Klette Bøhler, T., & Lukasse, M. (2020). Midwives' Attitudes Toward and Experience With a Tablet Intervention to Promote Safety Behaviors for Pregnant Women Reporting Intimate Partner Violence: Qualitative Study. JMIR Mhealth Uhealth, 8(5), e16828. doi:10.2196/16828

Flaathen, E. M., Lukasse, M., Garnweidner-Holme, L., Angelshaug, J. & Henriksen, L. (2020). User-involvement in the development of a culture-sensitive intervention in the Safe Pregnancy study to prevent intimate partner violence among pregnant women. Violence Against Women. Under publisering April 2020

Henriksen, L., Kisa, S., Lukasse, M., Flaathen, E. M., Mortensen, B., Karlsen, E. & Garnweidner-Holme, L. (2020). Cultural sensitivity in interventions aiming to reduce or prevent intimate partner violence during pregnancy: A scoping review. Trauma Violence Abuse April 2020. Manuskript innsendt for publisering.

*studier fra et annet norsk datasett som har undersøkt faktorer relatert til fødselsangst og overgrep. Nyttig for å få en bedre bakgrunnsforståelse av problematikken vold mot gravide.

Sluttrapport/artikler (pdf)

Henriksen et al 2017 BMC.pdf
Henriksen et al 2019 BMC.pdf
GarnweidnerHolme et al 2020 JMIR MHEALTH.pdf
GarnweidnerHolme et al 2017 BMC.pdf

Sluttrapportsammendrag

Henriksen, L. (2017). Spør norske jordmødre alle gravide om vold? Tidsskrift for jordmødre, 123(1/2017), 5.

Henriksen, L., Garnweidner-Holme, L., Thorsteinsen, K. & Lukasse, M. (2017). ‘It is a difficult topic’ – a qualitative study of midwives´ experiences with routine antenatal enquiry for intimate partner violence. BMC Pregnancy Childbirth, 17, 165.
DOI 10.1186/s12884-017-1352-2

Garnweidner-Holme, L. M., Lukasse, M., Solheim, M. & Henriksen, L. (2017). Talking about intimate partner violence in multi-cultural antenatal care: a qualitative study of pregnant women's advice for better communication in South-East Norway. BMC Pregnancy Childbirth, 17(1), 123.
doi:10.1186/s12884-017-1308-6

Lindstad Løvåsmoen, E. M., Nyland Bjørgo, M., Lukasse, M., Schei, B., & Henriksen, L. (2018). Women's preference for caesarean section and the actual mode of delivery – Comparing five sites in Norway. Sex Reprod Healthc, 16, 206-212*

Henriksen, L., Borgen, A., Risløkken, J., & Lukasse, M. (2018). Fear of birth: Prevalence, counselling and method of birth at five obstetrical units in Norway. Women Birth, 33(1), 97-104. doi:10.1016/j.wombi.2018.11.008*

Henriksen, L., Flaathen, E. M., Angelshaug, J., Garnweidner-Holme, L., Smastuen, M. C., Noll, J., Taft, A, Schei, B. & Lukasse, M. (2019). The Safe Pregnancy study – promoting safety behaviours in antenatal care among Norwegian, Pakistani and Somali pregnant women: a study protocol for a randomized controlled trial. BMC Public Health, 19(1), 724.

Garnweidner-Holme, L., Henriksen, L., Flaathen, E. M., Klette Bøhler, T., & Lukasse, M. (2020). Midwives' Attitudes Toward and Experience With a Tablet Intervention to Promote Safety Behaviors for Pregnant Women Reporting Intimate Partner Violence: Qualitative Study. JMIR Mhealth Uhealth, 8(5), e16828. doi:10.2196/16828

Flaathen, E. M., Lukasse, M., Garnweidner-Holme, L., Angelshaug, J. & Henriksen, L. (2020). User-involvement in the development of a culture-sensitive intervention in the Safe Pregnancy study to prevent intimate partner violence among pregnant women. Violence Against Women. Under publisering April 2020

Henriksen, L., Kisa, S., Lukasse, M., Flaathen, E. M., Mortensen, B., Karlsen, E. & Garnweidner-Holme, L. (2020). Cultural sensitivity in interventions aiming to reduce or prevent intimate partner violence during pregnancy: A scoping review. Trauma Violence Abuse April 2020. Manuskript innsendt for publisering.

*studier fra et annet norsk datasett som har undersøkt faktorer relatert til fødselsangst og overgrep. Nyttig for å få en bedre bakgrunnsforståelse av problematikken vold mot gravide.

Prosjektleder/forsker

Lena Henriksen

Hovedveileder

Mirjam Lukasse

Detaljer
Program
Forskning (2015)
Prosjektnavn
Tiltak mot vold i svangerskap
Organisasjon
Norske Kvinners Sanitetsforening
Org.ledd
OsloMet – storbyuniversitetet
Beløp Bevilget
2016: kr 830 000, 2017: kr 840 000, 2018: kr 855 000
Startdato
02.04.2016
Sluttdato
01.04.2020
Status
Avsluttet