TOPP tur i Vestfold

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Sammendrag
1. Bakgrunn

Målet med dette tiltaket er å få eldre personer i Vestfold mer fysisk aktive ved å lage et motiverende turtilbud for de som vanligvis ikke er så aktive. Opplegget skal også innebære viktige faktorer som det sosiale aspektet, og det å bli en del av en fast gruppe. Vi vil med dette prosjektet lage et tiltak som kan gjøre det lettere å motivere flere til å være fysisk aktive.

For at eldre skal kunne opprettholde en god helse og klare seg selv i hverdagen, er det viktig at de er fysisk aktive (Sosial- og helsedirektoratet 2000). Regelmessig fysisk aktivitet kan forebygge utviklingen av en rekke livsstilssykdommer.

Flere og flere bor alene; ved siste folketelling i 2001 var 38 % av landets husholdninger enehusholdninger.

Av de over 80 år bor 61 % alene (SSB).
Eldre som plages av fysisk eller psykisk helsesvikt føler seg langt mer ensomme enn andre. Dersom en har noen å være sammen med, noen å snakke med, og noen å gjøre ting sammen med, minsker faren for depresjoner.

2. Prosjektmål og målgruppe

Mer aktivitet blant eldre som vanligvis på grunn av fysiske eller psykiske årsaker ikke er så fysisk aktive.

a) Arrangere fire historiske TOPP TURER i Vestfold. Topp tur fordi det skal være en gøyal, flott, opplevelsesrik trim tur.

b) Markedsføre tilbudet, både åpningsarrangement og videre bruk med kart og historisk/kulturell informasjon, via lokale media, internett og butikker i fylket.

c) Motivere og rekruttere deltakerne til å fortsette sammen med faste trimtiltak.

3. Prosjektets betydning

Tiltaket vil skape nye møteplasser og arenaer for eldre i Vestfold som trenger å være mer fysisk aktive. Det forebyggende arbeidet i de lokale helselagene vil kunne gi ringvirkninger og motivere andre til lignende tiltak videre.

4. Fremdriftsplan

Mai- juni 2009-

:Ansette prosjektleder
August- mars 2009-2010 :Arrangere fire åpningsarrangementer
Mars- mai – 2010 :Jobbe med internettsider og

markedsføring av tiltaket

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport_2009_1_0386.pdf

Sluttrapportsammendrag

– Stort behov for naturstier som er tilrettelagt for rullestolbrukere og barnevogner.
– Samarbeid med lokale krefter er viktig her hadde vi et flott samarbeid med Andebu fortidslag.
– Litt vanskelig å selge inn prosjektet til våre helselag.
– Prosjektet ble noe forsinket på grunn av alvorlig sykdom i prosjektgruppen.
– I stedet for 4 stier valgte prosjektgruppen 2 stier med meget god tilgjengelighet, solide og godt tilgjengelige rasteplasser og med muligheter også for de som kan gå i mer ulendt terreng. Slik erTopp Tur stiene noe alle kan være med på. Dette ble noe dyrere enn planlagt.
– Det var en meget vellykket åpning med mye medieoppmerksomhet når den første stien ble åpnet i september 2012.
– Topp Tur sti nr 2 åpnes våren 2013.
– Flere frivillige organisasjoner ønsker å samarbeide med oss for eventuelt nye Topp Turer. Prosjektgruppen ser på dette i forhold til økonomi når totalt regnskap for begge stiene foreligger. Penger er satt av til sti nr 2.
– Det har vært lærerikt og inspirerende for prosjektgruppen å jobbe med Topp Tur!

Prosjektleder/forsker

Anne-May Hogsnes

Detaljer
Program
Forebygging (2009)
Prosjektnavn
TOPP tur i Vestfold
Organisasjon
Nasjonalforeningen for folkehelsen
Beløp Bevilget
2010: kr 50 000
Startdato
01.01.2010
Sluttdato
31.12.2012
Status
Avsluttet