Turn og idrettsglede for alle

Søknadssammendrag

Bakgrunn

Lørenskog Gymnastikklag brenner for at alle skal kunne delta i aktiviet uavhengig av bakgrunn. En del barn faller utenfor organisert spesielt ved barn med nedsatt funksjonsevne og barn fra lavinntektsfamilier. Dette ønsker man å gjøre noe med og ønsker å kunne i alle uavhengig av bakgrunn et godt aktivitetstilbud. Forskning viser til at fokus på fysisk aktivitet tidlig i barneårene kan danne grunnlaget for et livslangt ønske om å være fysisk aktiv med de fordeler det har for helse og trivsel.

Målsetting

Rekruttere 5 barn med nedsatt funksjonsevne og 30 barn fra lavinntektsfamilier pr. år. Alle blir i klubben ved prosjektslutt. Alle kan trinn 1 for deltagelse i lavterskelkonkurranser/oppvisning 1.år, trinn 2/3 i år 2 og 3. 10% av Barn med nedsatt funksjonsevne har trinn 2 til nasjonale konkurranser

Målgruppe

Primærmålgruppen er barn med nedsatt funksjonsevne og barn fra lavinntektsfamilier

Antall personer i målgruppen

105

Beskrivelse av gjennomføring

Aktiviteten er gymnastikk og turn i gymsal/turnhall. Deltagerne kommer på trening møter venner/får nye venner og treningene starter med samling og alle hilser på hverandre. Det blir oppvarming med lek og basistrening, videre vil treningen bli i forskjellige turnapparater/elementer og treningen avsluttes med felles tøying og samling. I turn kreves det apparater, matter og annet utstyr, det er ført opp innkjøp av nødvendig utstyr i budsjettet. Barn med nedsatt funksjonsevne får et eget trenings opplegg tilpasset deres psykiske /fysiske utfordringer og forventet utvikling. Denne gruppen trenger lenger til for innlæring og mestring og treningene vil derfor være preget av gjentagelser og mye av det samme. De må få riktig innlæring med en gang som krever tid og tålmodighet.

Fremdriftsplan

1. år rekruttering, komme igang, arrangere åpne dager, trenerkurs, samling og konkurranser 2. år videre rekruttering, opprette ny gruppe, arrangere åpne dager, samling og konkurranser. 3. år arrangere åpne dager, opprette en ny gruppe, samling og konkurranser og forankre treningstilbudet for videre drift.

Detaljer
Program
Helse høst (2021)
Prosjektnavn
Turn og idrettsglede for alle
Organisasjon
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Beløp Bevilget
2022: kr 135 000, 2023: kr 150 000, 2024: kr 170 000
Startdato
01.01.2022
Sluttdato
31.12.2024
Status
Under gjennomføring