Ung, sprek og aktiv

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Bakgrunn

Parkinson er en kronisk nevrologisk sykdom som kan ramme i ung alder, og gir utfordringer på mange av livets arenaer som jobb, ulike sosiale settinger, i familierelasjoner og hverdagen generelt. Det er viktig for disse unge menneskene å etablere gode treningsrutiner, måter å leve med sykdommen på , og å komme inn i et miljøet som har forståelse for sykdommen. Blant likesinnede kan de tørre å prøve nye ting, utfordre seg selv og bryte barrierer. Det er viktig å etablere regionale møteplasser for gruppen, som også kan ta opp nye yngre som får sykdommen.

Målsetting

I prosjektet skal det arrangeres fem regionale samlinger for unge aktive med parkinson og deres familie. Hensikten er å prøve ulike modeller for yngresamlinger regionalt sammen med yngrekontakter og fylkesforeningene i hver region. Målet innebærer å få til et varig regionalt samarbeid.

Målgruppe

Prosjektet retter seg mot yngre aktive mennesker med Parkinsons sykdom og deres nærmeste pårørende.

Antall personer i målgruppen

150

Beskrivelse av gjennomføring

I prosjektet skal det arrangeres fem regionale samlinger (sør, nord, vest, midt og øst) for unge aktive med Parkinsons sykdom og deres familie. Hensikten er å prøve ulike modeller for yngre/familiesamlinger regionalt sammen med fylkesforeningene og yngrekontaktene i hver region. Dette vil også oppfordre til samarbeid mellom fylkesforeningene innenfor de ulike regionene. Hver fylkesforeningen vil hver utnevne representater til samarbeidet og en yngrekontakt. Disse personene vil utgjøre de regionale samarbeidsgruppene, som skal stå får arrangementene i sin helhet. Prosjektleder, de sentrale yngrekontaktene og administrasjonen vil bidra med støttefunksjoner og veiledning underveis. Aktivitesdagene vil bli annonsert gjennom en rekke mediar, som facebook, Parkinson posten, lokale aviser, nevrologer og helsepersonell. Dette vil sikre at vi når ut til yngre som ikke er medlemmer i Norges Parkinsonforbund. Etter endte aktivitesdager vil deltakerne få tilbud om å melde seg i en regional facebookgruppe. Denne gruppen skal styres av yngrekontaktene og vil gi informasjon om fremtidige arrangementer. Hver deltaker vil også bli bedt om å svare på en evaluering, som vil være med å danne grunnlaget for rapporteringen av prosjektet.

Fremdriftsplan

Juli – september: Informasjon til fylkesforeningen. Oktober: Samarbeidsmøte i hver region November: Skype møter og mail for videre planlegging. Desember: Annonsering i ulike medier. Påmelding åpnes. Januar: Annonsering i aviser. Detaljeplanlegging mellom de ulike leddene. Det opprettes facebookgrupper. Februar – april: Aktivitetsdagene arrangeres og evalueres. Mai: Evalueringene samles og danner grunnlaget for videre arbeid og rapportering.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

ES rapport ung, sprek og aktiv.pdf

Prosjektleder/forsker

Rune Vethe

Detaljer
Program
Helse vår (2017)
Prosjektnavn
Ung, sprek og aktiv
Organisasjon
Norges Parkinsonforbund
Beløp Bevilget
2017: kr 448 500
Startdato
02.07.2017
Sluttdato
01.01.2019
Status
Avsluttet