Ungdom og diabetes

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Ungdomstiden er en kritisk periode, særlig for personer med kronisk sykdom

Ungdomstiden er en kritisk periode, særlig for personer med kronisk sykdom. For ungdom med diabetes er det viktig å etablere holdninger som kan sikre både livslengde og livskvalitet. Bakgrunnen for prosjektet var (I) at diabetes er et stort og økende helseproblem, (II) at det knytter seg spesielle problemer til det å være ungdom og ha diabetes, og (III) at den tradisjonelle legekonsultasjonen ikke alltid er velegnet for ungdom med diabetes.

 

Prosjektet henvendte seg til de ca 130 ungdommer med diabetes som går til regelmessig kontroll ved Barneklinikken i Bergen. Målsettingen var å utvikle modeller for oppfølging og kontroll som var både individuelt og gruppemessig tilpasset. For ungdommene var målsettingen (a) å utvikle en positiv holdning til det fremtidige liv, (b) finne sin plass i skole og yrkesliv, (c) etablere en reflektert holdning til festing og alkohol, (d) erverve seg kunnskap om svangerskap og prevensjon, og (e) lære å kjenne sin egen kropp og yte-evne.

 

Det er utviklet en egen metode som er beskrevet i Marit Graue: LÆRING FOR LIVET. Et undervisnings- og veiledningsprogram som alternativ til tradisjonell poliklinisk konsultasjon for ungdom med diabetes (Haukeland Sykehus, 2000).

 

Erfaringene fra prosjektet er overveiende positive. Prosjektet har ført til endrede rutiner i poliklinikken, hvor arbeidet nå baseres på gruppesamtaler og gruppearbeid, bruk av PC-programmer, og foreldresamlinger. Erfaringen bringes også direkte videre i et nytt prosjekt, som kalles ”Diabetesskolen i Bergen”, også støttet av Helse og Rehabilitering. Prosjektevalueringen har vært positiv, både fra de deltakende ungdommer, og særlig fra foreldrene. Det har vist seg vanskelig å nå ut til alle ungdommene. Det ligger en stor utfordring i det å få med dem som i utgangspunktet er negativt innstilt.

Prosjektleder/forsker

Oddmund Søvik

Detaljer
Program
Rehabilitering (1998)
Prosjektnavn
Ungdom og diabetes
Organisasjon
Diabetesforbundet
Org.ledd
Haukeland Sykehus, Barneklinikken v/Overlege Oddmund Søvik
Beløp Bevilget
1999: kr 309 000, 2000: kr 309 000, 2001: kr 309 000
Startdato
01.03.1999
Sluttdato
01.03.2002
Status
Avsluttet