Unge hjerter

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

LHL hjerte- og lungesenter Oslo ønsket å etablere kontakt med en gruppe unge hjerte- og lungesyke som vi ellers har vanskelig

LHL hjerte- og lungesenter Oslo ønsket å etablere kontakt med en gruppe unge hjerte- og lungesyke som vi ellers har vanskelig for å nå fram til. Målgruppen har ikke tradisjon for å oppsøke LHL. Vi ønsket derfor å tilby nye aktiviteter for å komme i kontakt med de unge. Bakgrunnen er at denne gruppen kan være noe selvdestruktiv siden de i liten grad tar hensyn til egen sykdom og ignorerer medisinering og stabil livsførsel. De fleste har også levd et overbeskyttet liv hjemme hos sine foreldre.

 

Tilbudet ble markedsført både via tradisjonell annonsering, og ved hjelp av SMS. Dette ga oss ny lærdom i å nå spesielle målgrupper. Det ble kjøpt inn billigst mulig studio-utstyr for opptak samt en gitar. Det ble etablert et åpent tilbud om å synge og spille alene eller sammen med flere. Det foregikk under veiledning fra instruktør som selv er musiker og har bakgrunn fra ungdomsarbeid. De unge fikk spille inn egen Cd og lage egne komposisjoner. Ungdommene opplevde denne aktiviteten som svært positiv. De fikk tydelig økt selvtillit og turte å kaste seg frampå.

 

Etter hvert oppstod et godt tillitsforhold for gode samtaler om det å være ung med kronisk hjertesykdom. De unge fikk mer kunnskap om sykdommen samtidig som de fikk flyttet grenser og utnyttet andre og friske sider av seg. Prosjektet var vellykket med tanke på å gi de unge et tilbud der det ellers ikke fantes noe.

 

På grunn av kapasitetsspørsmål, er prosjektet nå avsluttet uten videreføring foreløpig. Det vurderes å ta opp igjen tilbudet senere enten i Oslo eller andre steder i landet.

Prosjektleder/forsker

Torhild Grønli

Detaljer
Program
Rehabilitering (2000)
Prosjektnavn
Unge hjerter
Organisasjon
Landsforeningen for hjerte- og lungesyke
Beløp Bevilget
2001: kr 450 000, 2002: kr 280 000
Startdato
17.04.2001
Sluttdato
31.12.2003
Status
Avsluttet