#jegelsker

I juni 2017 åpnet fotoutstillingen Jeg elsker. Hensikten er å normalisere og bryte ned stigma.

I samarbeid med

Mange tror at jeg ikke kan ha sex og at jeg ikke har en seksualitet på grunn av rullestolen. Men jeg bryter ned de fordommene ved å være fullstendig åpen om slike temaer, sier Sally, som er en av modellene i utstillingen. Foto: Brian Cliff Olguin/Unge Funksjonshemmede

Generalsekretær i Unge funksjonshemmede, Synne Lerhol, åpnet programmet med å fortelle om bakgrunnen for at Unge funksjonshemmede har laget fotoutstillingen Jeg elsker.

– Vi har laget fotoutstillingen Jeg elsker for å vise at unge med funksjonsnedsettelser og kroniske sykdommer har en seksualitet på linje med alle. Når vi som samfunn overser at ungdom med funksjonsnedsettelser har de samme følelsene, drømmene og behovene som andre, hindrer vi folk i å leve ut sin seksualitet åpent og trygt. Det vil vi gjøre noe med.

Generalsekretær i Unge funksjonshemmede, Synne Lerhol, åpnet utstillingen. Foto: Tora Hope/Unge funksjonshemmede

Videre fortalte fotograf Brian Cliff Olguin om hvordan det har vært å jobbe som fotograf for prosjektet. Han fortalte at noen av det viktigste for han har vært de spennende møtene med alle deltakerne.

Fotograf Brian Cliff Olguin fortalte om spennende møter med mennesker i arbeidet med utstillingen. Foto: Tora Hope/Unge funksjonshemmede

Flere av deltakerne i fotoutstillingen var til stede under åpningen, og to av dem holdt innlegg for alle som hadde møtt frem.

Luna Andrine Engh er fotografert sammen med kjæresten Alexa Hamsund. På åpningen fortalte Luna Andrine om bakgrunnen for at hun valgte å stille opp som modell i fotoutstillingen. Hun fortalte at hun ønsket å vise frem usynlige funksjonsnedsettelser fordi det er mange funksjonsnedsettelser og kroniske sykdommer som ikke er synlige for andre.

– Jeg ønsker å vise at det finnes et stort mangfold av kjønnsidentiteter og legninger. Jeg ønsker også å vise at kjønnsidentitet og legning ikke nødvendigvis henger sammen. Dette er noe jeg opplever selv. Fordi jeg har en kvinnelig kjønnsidentitet, så antar mange at jeg er interessert i menn. Men dette stemmer ikke for min del.

Jeg ønsker å vise at det finnes et stort mangfold av kjønnsidentiteter og legninger, forteller Luna Andrine Engh. Hun og kjæresten Alexa Hamsund er modeller i utstillingen #jegelsker. Foto: Brian Cliff Olguin/Unge Funksjonshemmede

– Dette er noe jeg har ventet i årevis, sa Helle-Viv Magnerud.

Hun holdt et varmt og personlig innlegg der hun blant annet fortalte om hvordan det er å bli møtt som gravid og mor med funksjonsnedsettelser. Helle-Viv fortalte at hun har fått mange rare spørsmål opp gjennom livet, blant annet hvordan i alle dager hun, som er rullestolbruker, kunne bli gravid.

Da jeg så at Unge funksjonshemmede skulle lage en fotoutstilling tenkte jeg «faen også». For dette kom 30 år for sent. For fakta er at jeg ikke lenger er blant dere unge funksjonshemmede. Men seksualitet og sex har ingen øvre aldersgrense, og jeg er glad for at jeg også kunne være med i denne utstillingen.

Helle-Viv Magnerud

Utstillingen henger på Eldorado bokhandel til 5. august. Det er også mulig å se utstillingen HER.

Tekst: Stine Mari N. Leirdal/Unge Funksjonshemmede

– Dette er noe jeg har ventet i årevis, sa Helle-Viv Magnerud, som er en av modellene i utstillingen: Foto: Brian Cliff Olguin/Unge Funksjonshemmede

Søknadssammendrag

Bakgrunn

Vår medlemmer har identifisert økt åpenhet om funksjonshemmedes seksualitet som et stort behov. Unge med komplekse og alvorlige helseproblemer er først og fremst ungdommer, med de samme spørsmålene om seg selv, egen kropp og seksualitet som andre. Mange unge med funksjonsnedsettelser eller kroniske sykdommer opplever likevel manglende åpenhet som en barriere mot å leve ut sin seksualitet åpent og trygt. Mange forteller at de opplever å bli avseksualisert i samfunnet, og at temaet er tabubelagt. Med dette fotoprosjektet ønsker vi å bryte tabuer knyttet til funksjonshemming og seksualitet.

Målsetting

Fotoprosjektet har som hovedmål å fremme livskvalitet, psykisk og fysisk helse, ved å bryte tabuer i befolkningen og slik bidra til at unge med funksjonsnedsettelser og kronisk sykdommer kan leve ut sin seksualitet på en trygg og åpen måte.

Målgruppe

Primærmålgruppe for prosjektet er hele befolkningen.

Antall personer i målgruppen

3000000

Beskrivelse av gjennomføring

Fotoprosjektet innebærer en fotoutstilling på et offentlig sted, en nettside der fotoprosjektet er tilgjengelig for alle, og en kommunikasjonsstrategi for å nå flest mulig. Med fotografi som metode, kan vi synliggjøre tematikken på en måte som har kraft til å vekke interesse og bryte tabuer. Brukermedvirkning og fagkompetanse vil også spille en sentral rolle i prosjektet, både ved at deltakerne selv har stor påvirkningskraft og gjennom en referansegruppe. Prosjektleder vil bli ansatt dersom prosjektet innvilges, med ansvar for gjennomføring og evaluering av prosjektet. Vi vil også hyre en fotograf. I tillegg vil vi jobbe for at prosjektet videreføres ved at det for eksempel blir inkludert i seksualundervisningsmateriell ved skoler, eller at utstillingen vises flere steder.

Fremdriftsplan

Januar: -Ansette prosjektleder og fotograf -Sette sammen referansegruppe, utvikle konsept -Rekruttere deltakere Februar – april: -Intervjurunde og utvelgelse av 12 deltakere -Samtaler med endelige deltakere -Fotoproduksjon og redigering -Lage kommunikasjonsstrategi, planlegge lansering -Møte referansegruppe -Kommunikasjons- og mediearbeid Mai -august: -Lansering -Erfaringsutveksling/kartlegging av videre bruk av bilder -Evaluering og rapportering

Sluttrapport

Bakgrunn

Bakgrunnen for prosjektet var av Unge funksjonshemmedes medlemsorganisasjoner slo fast at det var et stort behov for økt åpenhet om funksjonshemmedes seksualitet. Fotoprosjektet hadde derfor som hovedmål å fremme livskvalitet, psykisk og fysisk helse, ved å bryte tabuer i befolkningen og slik bidra til at unge med funksjonsnedsettelser og kronisk sykdommer kan leve ut sin seksualitet på en trygg og åpen måte. Prosjektets delmål var å lage et normkritisk og modig fotoprosjekt og å nå en stor del av befolkningen gjennom utstillinger, mediedekning og i sosiale medier Målgruppen var den generelle befolkningen og spesielt unge med nedsatt funksjonsevne og kronisk sykdom.

Oppsummering

Unge funksjonshemmede vil fortsette å arbeide for å belyse temaet funksjonsnedsettelse og seksualitet. Unge funksjonshemmede ønsker derfor å fortsette å vise frem utstillingen gjennom egne og andres arrangement. Bildene fra prosjektet vil også bli brukt som illustrasjoner i saker der vi snakker om funksjonsnedsettelse og seksualitet, og vi kommer til å fortsette å arbeide for å få mediedekning rundt temaet. Bildene er fortsatt tilgjengelig på nett, selv om prosjektperioden nå er avsluttet. Bildene skal også brukes i undervisningsmateriellet Uke 6.

Prosjektgjennomføring

Rekrutteringen av deltakere gikk saktere enn forventet og dette førte til at noen arbeidsoppgaver ble fullført senere enn planlagt. I prosjektsøknaden var det skissert at utstillingen skulle portrettere 12 personer med funksjonsnedsettelsen. To av deltakerne trakk seg, og vi endte opp med en fotoutstilling som portretterte 10 personer med funksjonsnedsettelser. Vi fant en løsning som gjorde at vi kunne trykke bildene mye billigere enn forventet. Dessuten fikk vi låne lokale til utstillingen helt gratis. Dette gjorde at det var rom for å lage en utstillingsbrosjyre og synstolke utstillingen. Disse arbeidsoppgavene lå ikke inn i den originale prosjektplanen. Ellers har prosjektet i all hovedsak blitt gjennomført i tråd med prosjektsøknaden. Frivillighet og brukermedvirkning har vært sentrale metoder i prosjektet. Personene som ble fotografert i prosjektet fikk også en sentral rolle i å påvirke resultatet. I tillegg ble det satt sammen er referansegruppe, som vurderte og kom med tilbakemeldinger på konsept, bilder og i evalueringen av prosjektet. Fotografi var en annen sentral metode i prosjektet. Med fotografi som metode hadde vi gode forutsetninger for å nå bredt ut i befolkningen.

Antall personer i målgruppen

300000

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport .pdf

Prosjektleder/forsker

Mads Johansson

Detaljer
Program
Helse høst (2016)
Prosjektnavn
#jegelsker
Organisasjon
Unge funksjonshemmede
Beløp Bevilget
2017: kr 396 000
Startdato
01.01.2017
Sluttdato
01.01.2019
Status
Avsluttet