Utviklingsprosjekt for å styrke ungdoms mentale helse

Søknadssammendrag

Antall personer i målgruppen

1000

Fremdriftsplan

Milepæler: 1. Utvikling av tiltak: ved utgangen av inneværende skoleår: September 2023: Ansvarlig: Regine Oen Hatten, Bjørg-Elin Moen (PhD) og Professor Hermundur Sigmundson. Deltakende: Jan-Andre Olsen, Marte Siljan Lind, Rune Skanke og Ingrid Ness Rolland. 2. Rekruttering av deltakere: ved utgangen av inneværende skoleår: September 2023: Ansvarlig: Regine Oen Hatten 3. Pretest for å kartlegge (viktige måleinstrument er vekstorientert tankesett, passion, grit, self-efficacy og muligens mattering): Ansvarlig Håvard Hauge 4. Intervensjon: Gjennomføring av aktiviteter: oktober/november 2023 for 50 skoler Ansvarlig: Regine Oen Hatten 5. Posttest i november/desember (etter ca 6 uker): Ansvarlig: Håvard Hauge 6. Dataanalyse: desember/januar. Ansvarlig: Håvard Hauge 7. Rapportskriving: noe vil skje parallelt med intervensjonen, men hovedvekten vil foregå i januar til mars. Ansvarlig: Håvard Hauge og Hermundur 8. Deltakelse på konferanser for å presentere : Ansvarlig: Håvard Hauge og Hermundur Sigmundsson MOTs langvarige samarbeid med skoler rundt om i landet gir viktig erfaringsutveksling, spesielt rundt hvilke utfordringer som ungdom møter i ungdomstida. Der har vi tett dialog med skoleledere, lærere, miljøteam og helsesykepleiere. Gjennom årlige MOT-undersøkelser spør vi også ungdom i MOTs programmer om hva de tenker MOT kan bidra med, og hvordan MOT kan bli bedre. Til sammen blir dette viktige grunnlag for utvikling av MOTs programmer og temainnhold.

Prosjektleder/forsker

Wenche Loktu Skauge

Detaljer
Program
Helse
Prosjektnavn
Utviklingsprosjekt for å styrke ungdoms mentale helse
Organisasjon
Norsk Forening for Folkehelse – Folkehelseforeningen
Beløp Bevilget
2023: kr 144 000, 2024: kr 144 000
Startdato
20.09.2023
Sluttdato
01.08.2024