Visst kan også vi trene 2!

Søknadssammendrag

1. Bakgrunn for prosjektet
Barn og unge med psykisk utviklingshemming har som alle andre behov for fysisk aktivitet. Noen har t.o.m. større behov grunnet sitt utgangspunkt med påfølgende fysiske utfordringer.

Gruppen psykisk utviklingshemmede er meget lite ensartet og derfor er det viktig å kunne utarbeide flere tilbud som kan treffe de forskjellige ut i fra deres nivå både fysisk, psykisk og kognitivt. Det har også vært et poeng i dette prosjektet at de psykisk utviklingshemmede skal ha et treningstilbud og ikke at det er et behandlingstilbud. Vi har ønsket å sette fokus på mestring- Visst kan også vi trene!

Visst kan også vi trene 2! er en fortsettelse og utvikling av dette pågående prosjektet.

2. Prosjektets målsetting
Prosjektets hovedmål vil være å videreføre treningstilbud fra prosjekt ?Visst kan også vi trene? samt etablering av enda flere tilrettelagte treningstilbud for flest mulig av de psykisk utviklingshemmede i Midt-Troms samme hvilket nivå de er på fysisk, kognitivt og psykisk.
Delmål:
? Tilrettelegge treningstilbud ved å få enda flere av de psykisk utviklingshemmede i det aktuelle området til å delta i trening. Det er aktuelt å få etablert flere grupper med nye aktiviteter, samt mer individuell trening i helsebadet, i gymsal, i spinningsal, i styrkesal, og også utendørs.
? Inkludere både helsepersonell, pårørende og idrettslag/foreninger i aktivitetene.

3. Prosjektets målgruppe
Det har vært ønskelig å tilrettelegge og etablere aktivitetstilbud for personer med psykisk utviklingshemming i regi av LUPE Midt-Troms. Dette lokallaget dekker kommunene Lenvik, Sørreisa, Tranøy, Berg, Målselv, Bardu, Dyrøy og Torsken. Dette er kommuner med i underkant av 30 000 innbyggere. Lokallaget har pr.d.d. 89 medlemmer.

4. Beskrivelse av gjennomføring
Aktiviteter sentrert i og rundt Brage Klinikken og Aktivitetshuset på Finnsnes tilpasset denne målgruppas behov og utfordringer, er hva det dreier seg om. Individuell trening, gruppetreninger innendørs, i helsebadet og utendørstrening er mulighetene.


5. Prosjektets betydning
For mange i denne målgruppa kan det være vanskelig å finne gode aktivitetstilbud. Prosjektet er under virksomhetsområdet rehabilitering og ses på som et viktig ledd i forbindelsen med å påvirke livskvaliteten hos deltagerne. Prosjekter med slik helhetlig satsing på trening i regi av brukerorganisasjon i en slik skala, har man ikke gjort forsøk på å få til tidligere i det aktuelle området.

Dette har vært en mulighet for å tilrettelegge og satse på fysisk aktivitet for denne gruppen.

6. Framdriftsplan
Vinteren 2011: Planlegging av tiltakene og rammene i prosjektet samt søke midler fra mulige finansieringskilder. Fullstendig plan for de differensierte tiltakene med detaljert innhold.Fortsette de igangsatte tiltak + begynne med en del nye tiltak. Alle gruppene har det overordnede målet at all trening skal være med på å oppnå bevegelsesglede, mestring og integrering.
Våren 2011: I gangsetting av tiltakene og kontinuerlig evaluering av disse.
Høsten 2011: Evaluering av de igangsatte og gjennomførte tiltakene. Trekke inn både brukerne selv, pårørende, prosjektgruppa og ansatte i boliger
Etablere tilbudene som fungerer godt som faste tilbud.

Sikre videre drift.
Rapporteringer til finansieringskilder.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport_2010_3_0137.pdf

Sluttrapportsammendrag

«Visst kan også vi trene 2» har vært et samarbeidsprosjekt mellom LUPE og helsepersonell i Midt-Troms. Det er en vidreføring og vidreutvikling av erfaringene fra prosjekt 1, «Visst kan også vi trene» Det har blitt igangsatt treninger i gruppe i spinningsal, og aktivitetsgrupper i sal med ballspill, motorisk trening, turn, aerobic, zumba, dans, friidret m.m. Det har blitt igangsatt grupper og individuell trening i helsebadet samt individuell trening/trening i smågrupper i styrkesal. Prosjektets hovedmål har vært å etablere flere tilrettelagte trenings- og aktivitetstilbud for flest mulig av de psykisk utviklingshemmede i Midt-Troms samme hvilket nivå de er på fysisk, kognitivt og psykisk, og å få med enda flere deltakere i eksisterende treningstilbud fra prosjekt 1 og nyetablerte treningstilbud i prosjekt 2 . Hovedmålet er blitt nådd da det er etablert aktiviteter for psykisk utviklingshemmede i alle aldre og for alle uansett hvilket nivå de er på fysisk, psykisk eller kognitivt. Delmål om å skape nye aktiviteter som friidrett, dans og flere ulike aktiviteter individuellt og i grupper i gymsal, ballspillhall og helsebad er blitt etablert. Prosjektets delmål har vært å tilrettelegge trenings- og aktivitetstilbud for den aktuelle målgruppa i helsebadet, i gymsal, i spinningsal og i styrkesal. Delmål om å inkludere helsepersonell, pårørende og forskjellige idrettsklubber i aktivitetene er nådd. Prosjektet har gjort av psykisk utviklingshemmede er blitt en integrert del av treningssenterdeltakerne i Midt-Troms. Inkludering av de psykisk utviklingshemmede i treningssenter og idrettsklubber har også satt fokus på at alle kan delta i et mer fysisk aktivt samfunn. Det har blitt satt fokus på mestring og bevegelsesglede, noe som har vært til stor glede for deltakerne i prosjektet og som også har vært en positiv ringvirkning til andre som er involvert i fysisk aktivitet og trening ved treningssenter og i idrettsklubber.

Prosjektleder/forsker

Jøran Johansen

Detaljer
Program
Rehabilitering (2010)
Prosjektnavn
Visst kan også vi trene 2!
Organisasjon
Landsforbundet for utviklingshemmede og pårørende
Org.ledd
Brage Klinikken AS/Aktivitetshuset
Beløp Bevilget
2011: kr 397 000
Startdato
01.01.2011
Sluttdato
31.12.2012
Status
Avsluttet